Ressenya Biogràfica

L'Anna Garrido Espeja és investigadora del Centre de Recerca en Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre del grup de recerca TIREC. Ha estat professora en el grau d'Educació Primària a la UAB i a la Universitat de Barcelona (UB), i ha treballat a l'Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal. Ha participat en diversos projectes nacionals i europeus sobre competència científica i pràctica científica (en concret sobre modelització) en didàctica de les ciències, sobre formació inicial i permanent del professorat tant de primària com de secundària, i sobre temes sociocientífics (SSI) en l'ensenyament de les ciències. A la seva tesis doctoral s'ha centrat en la modelització i els models en la formació inicial de mestres de primària, en concret, en el seu aprenentatge de models, en la seva participació en la pràctica científica de modelització i en l'ús d'estratègies didàctiques específiques per promoure una modelització productiva a l'aula. Producte d'aquest treball es proposta un cicle de modelització per guiar el disseny d'unitats didàctiques centrades en la modelització.

Ha treballat també en altres projectes educatius, entre ells el projecte REVIR o el Campus Ítaca; en el disseny de materials didàctics pel CESIRE-CDEC a la plataforma ARC; com a educadora Ambiental amb SMATSA i l'ADENC, i al programa Life Lab Science Program de la Universitat UCSC, California; com a professora d'anglès a Welcome English Centre i com a acompanyant escolar amb Behavioral Counseling and Research Centre, California.

Campus d'excel·lència internacional U A B