Teaching

2019-2020          

Microeconomics II (Universitat Autònoma de Barcelona - UAB)

Microeconomics III (Universitat Autònoma de Barcelona - UAB)

2018-2019           

Microeconomics II (Universitat Autònoma de Barcelona - UAB)

Microeconomics III (Universitat Autònoma de Barcelona - UAB)

2017-2018           

Microeconomics II (Universitat Autònoma de Barcelona - UAB)

Microeconomics III (Universitat Autònoma de Barcelona - UAB)

2016-2017          

Microeconomics I (Universitat Autònoma de Barcelona - UAB)

Microeconomics III (Universitat Autònoma de Barcelona - UAB)

2015-2016          

Microeconomics II (Universitat Autònoma de Barcelona - UAB)

2013-2014          

Introduction to Economics (Universitat de Barcelona - UB)

2012-2013          

Introduction to Economics (Universitat de Barcelona - UB)

Microeconomics I (Universitat de Barcelona - UB)

2011-2012          

Industrial Organization (Universitat de Barcelona - UB)

Introduction to Economics (Universitat de Barcelona - UB)

Microeconomics I (Universitat de Barcelona - UB)

2010-2011          

Introduction to Economics (Universitat de Barcelona - UB)

Microeconomics I (Universitat de Barcelona - UB)

2009-2010          

Macroeconomics I (Universitat de Barcelona - UB)

2008-2009          

Macroeconomics I (Universitat de Barcelona - UB)

2007-2008          

Introduction to Economics (Universitat de Barcelona - UB)

Campus d'excel·lència internacional U A B