CAT

Dan Rodríguez García
Professor Agregat 'Serra Hunter'
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Filosofia i Lletres
08193, Bellaterra (Barcelona), Spain
Email: dan.rodriguez@uab.cat 

Segueix-me a Twitter: @danrodriguezgar 

Websites:

CAST

Dan Rodríguez García
Profesor Agregado 'Serra Hunter'
Departamento de Antropología Social y Cultural
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultad de Filosofia y Letras
08193, Bellaterra (Barcelona), Spain
Email: dan.rodriguez@uab.es

Sígueme Twitter: @danrodriguezgar 

Websites:

ENG

Dan Rodríguez-García
Associate Professor (Professor Agregat Serra Hunter)
Department of Social and Cultural Anthropology
Autonomous University of Barcelona
Faculty of Philosophy and Arts
08193, Bellaterra (Barcelona), Spain
Email: dan.rodriguez@uab.es

Follow me on Twitter: @danrodriguezgar 

Websites:

Subscribe to Dan Rodriguez Garcia RSS
Campus d'excel·lència internacional U A B