CAT

Dan Rodríguez García
Professor Agregat 'Serra Hunter'
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Filosofia i Lletres
08193, Bellaterra (Barcelona), Spain
Email: dan.rodriguez@uab.cat 

Segueix-me a Twitter: @danrodriguezgar 

Websites:

 1. http://www.researchgate.net/profile/Dan_Rodriguez-Garcia
 2. http://uab.academia.edu/DanRodriguezGarcia
 3. http://orcid.org/0000-0002-1117-292X

 

BREU BIO

Dan Rodríguez García és Professor Agregat ‘Serra Hunter’ (Contractat Doctor permanent) al Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on també ha ocupat els càrrecs de Secretari Acadèmic, Coordinador de Tercer cicle (Màster i Doctorat), Coordinador del Màster en Antropologia: Investigació Avançada i Intervenció Social, i Coordinador del European Master in Social and Cultural Anthropology (CREOLE). És Doctor en Antropologia Social i Cultural (Excel·lent cum laude, UAB, 2002); i prèviament va obtenir una Diplomatura en Història (UAB, 1992), una Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (UAB, 1994, primera promoció de llicenciats en antropologia social i cultural de l’Estat espanyol), un Màster en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població (Centre d’Estudis Demogràfics, UAB, 1997), un Màster en Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia Social i Cultural (UAB, 1997), i un Master in Race, Culture & Difference (University of Sussex, 1998).

Té 21 anys d’experiència docent, tant en formació de Grau com de Postgrau, entre els quals destaquen els cursos “Epistemologia i Mètodes d’investigació” i “Migracions internacionals”. Ha dirigit 3 tesis doctorals i està dirigint 3 més. I ha dirigit 15 tesis de màster i n’havaluat més de 70 en tribunals d’avaluació. Ha estat Postdoctoral Research Fellow al F. Harney Program in Ethnic, Immigration and Pluralism Studies del Departament de Sociologia de la Universitat de Toronto (Canadà, 2004-2005). I ha estat Professor Visitant a Université Paris-Sorbonne, Institut National d’Études Démographiques (INED), University of Vienna, University of Toronto, i Malmö University.

És fundador i director del Grup de recerca sobre Immigració, Mestissatge i Cohesió Social (INMIX), un grup reconegut oficialment al 2014 com a Grup de Recerca Consolidat (2017SGR-466) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. És també membre de la Xarxa d’Excel·lència de la Comissió Europea sobre Migració Internacional, Integració i Cohesió Social a Europa (IMISCOE), Associate Researcher Fellow del CERIS–The Ontario Metropolis Centre (Canadà), i membre del Grup d’Estudis Migració i Societat (GEMS, del Departament de Geografia de la UAB). Així mateix, col·labora habitualment com a expert en matèria d’immigració i interculturalitat en activitats de transferència de coneixements, formació i assessoria tècnica per a l’administració pública, associacions, consorcis i Media.

Les seves àrees de recerca són les migracions internacionals, la interculturalitat, l’etnicitat i els processos d’integració sociocultural dels immigrants i dels seus descendents. El 1996 va iniciar una línia pionera d'investigació sobre processos contemporanis de ‘mixticitat’ a Espanya: unions / famílies mixtes o bi-nacionals i processos d’integració / segregació social, en què ha centrat gran part de la seva investigació i pels resultats de la qual ha rebut diversos premis de investigació: un Premi d’Investigació Cultural Marqués de Lozoya (MECD, 2002); un Premi S.P.R per avanços en el coneixement de la immigració (IEM-UPC, 2003); un Premi a l’Excel·lència Investigadora en Ciències Socials (UAB 2009), i un Premi-beca de recerca APOSTAdins l’àmbit Progrés Social i Cultural (UAB, 2011).

Ha dirigit sis projectes d’investigació finançats en convocatòries competitives i participat com a investigador en set més, sent actualment Investigador Principal del projecte: “Sociabilitat i processos identitaris de fills/es d’unions mixtes: la mixticitat, entre la inclusió i la constricció social” (Ministerio de Economía y Competitividad, I+D+i Retos, CSO2015-63962-R).

És autor de prop de 70 publicacions en el seu camp, incloent llibres, capítols de llibres i articles en revistes científiques; entre les quals destaquen: Re-constructing ways of belonging: Cross-country experiences of multiethnic and multiracial people  (Special Issue co-editat per Journal of Ethnic and Migration Studies, 2019); “Blurring of Colour Lines? Ethnoracially Mixed Youth in Spain Navigating Identity” (Journal of Ethnic and Migration Studies, 2019); “Ethnicity, Multiculturalism, and Transnationalism”(The International Encyclopedia of Anthropology, 2018); “Preference and Prejudice: Does Intermarriage Erode Negative Ethno-racial Attitudes Between Groups in Spain?” (Ethnicities, 2016); Intermarriage and Integration Revisited: International Experiences and Cross-disciplinary Approaches (Special Issue editat per The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2015); “En torno al parentesco transnacional: contextualización y consideraciones teórico-metodológicas” (AIBR-Revista de Antropología Iberoamericana, 2014, Finalista del Premi AIBR al millor article d’antropologia iberoamericana 2014);Managing Immigration and Diversity in Canada: A Transatlantic Dialogue in the New Age of Migration (McGill-Queen’s University Press, 2012); “Beyond Assimilation and Multiculturalism: A Critical Review of the Debate on Managing Diversity”(Journal of International Migration and Integration, 2010); i “Mixed Marriages and Transnational Families in the Intercultural Context” (Journal of Ethnic and Migration Studies, 2006 Premi a l’Excel·lència Investigadora en Ciencies Socials UAB 2008). 

Tanmateix, ha impartit més de 80 conferències en jornades i congressos, tant d’àmbit nacional com internacional, i ha organitzat diverses sesions i panels internacionals, entre els quals destaquen: “Fitting In: Contextualizing Plural Identities” (Workshop organitzat per la IX Internacional Metropolis Conference, Ginebra, 2004); Fòrum Gestió de la immigració i la diversitat al Quebec i Canadà (Barcelona, 2008); “Intermarriage, Mixedness, Integration and Social Cohesion Revisited: International Experiences and Cross-disciplinary Approaches” (Double Research Panel organitzat per la 11th IMISCOE Annual Conference, Madrid, 2014); “Les unions mixtes i els seus descendients a Espanya: estat de la questió, reflexions teòrico-metodològiques en torn a mixticitat, i agenda de futur” (Simposi organitzat pel VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España, Granada, 2015); “(Re-)constructing ways of belonging: Cross-country experiences of multiethnic and multiracial people” (Double Research Panelorganitzat per la 15th IMISCOE Annual Conference, Barcelona, 2018).

 
EDUCACIÓ

Postdoctoral Research Fellow, F. Harney Program in Ethnic, Immigration and Pluralism Studies (University of Toronto, 2004-2005).

Doctor en Antropologia Social i Cultural (UAB, 2002)

Master in Culture, Race & Difference (University of Sussex, 1998).

Master en Demografia: Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població (CED, 1997)

Master en Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia Social i Cultural (UAB, 1997)

Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (UAB, 1994)

Diplomat en Història (UAB, 1992)

 
LÍNIES D’INVESTIGACIÓ

1.  Migracions internacionals i transnacionalisme: teories, tipus, tendències.
2.  Integració sociocultural dels immigrants i dels descendents d’immigrants. Interculturalitat i etnicitat.
3.  Mixicitat: unions / famílies mixtes (bi-nacionals, bi-culturals, transnacionals). Identitats múltiples. Capital sociocultural. Discriminació.

Especialització en paraules clau:
Migracions internacionals; immigració, transnacionalisme; relacions interètniques; interculturalitat; integració socio-cultural; diversitat; cohesió social; estratificació i segregació sociocultural; identitat ètnica; mestissatge i mixicitat; unions / famílies mixtes o bi-nacionals; metodologia de les ciències socials. 

Especialització en codis UNESCO:
5101 (antropologia cultural); 5103 (antropologia social); 5199 (interculturalitat, migracions, transnacionalisme); 520302 (migracions internacionals); 5403 (geografia humana); 630102 (relacions culturals); 630104 (relacions interètniques); 630904 (matrimoni); 630907 (estratificació social);  630303 (metodologia)

Researcher ID:  B-1964-2014  /  ORCID: 0000-0002-1117-292X  /  SCOPUS: 55574122561

 

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

Projectes en curs:

Títol del projecte: Sociabilidad y procesos identitarios de hijos/as de uniones mixtas: la mixticidad, entre la inclusión y la constricción social – MIXED_YOUTH” (CSO2015-63962-R)
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, I+D+i 2013-2016.
Durada:  des de 2016  fins: 2020                    
Quantia: 54.450 € (+ 1 becari FPI 4 anys)
Número d’investigadors participants:  12
Investigador Principal: Dan Rodríguez García

Projectes finalitzats:

Títol del projecte: Joves en famílies mixtes i religió: dinàmiques d’identitat i mixticitat religiosa a Catalunya (2015RELIG00025)
Entitat finançadora: Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2015), Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR), Departament de Governació i Relacions Institucionals, Generalitat de Catalunya.
Durada:  desde 03-12-2015  hasta: 03-03-2017                      
Quantia: 7.142,86 €
Número d’investigadors participants:  4
Investigador Principal: Dan Rodríguez García 

Títol del projecte: Global Mobility and Familial and Intimate Relationships - IMISCOE Research Cluster
Entitat finançadora: IMISCOE - Network of Excellence on International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe
Durada: des de: 01-01-2015   fins: 01-01-2016                      
Quantia: 5.000€
Número d’investigadors participants:  16
Investigador Principal: Eleonore Kofman i Albert Kraler
 
Títol del projecte: Nois/es i joves de parelles bi-nacionals a Catalunya: entre la elecció i la constricció identitària
Entitat finançadora:  Institut d’Estudis Catalans (IEC)
Entitats participants:  IEC, Universitat Autònoma de Barcelona
Durada:  des de: 01-01-2015   fins: 01-01-2016
Quantia: 3.800€
Número d’investigadors participants: 4
Investigador Principal: Dan Rodríguez-Garcia i Miguel Solana Solana
 
Títol del projecte: Inmigración y Uniones Mixtas: Etnicidad e Integración Social (CSO2011-23242)
Entitat finançadora: MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación), Plan Nacional de I+D+i, convocatoria 2011
Durada:  des de: 01-01-2012  fins: 31-09-2015                      
Quantia: 24.200€
Número d’investigadors participants: 6
Investigador Principal: Dan Rodríguez García
 
Títol del projecte: Identitat i dinàmiques d’interculturalitat de joves a famílies bi-nacionals a Catalunya: Un aspecte clau per a la cohesió social
Entitat finançadora:  Institut d’Estudis Catalans (IEC)
Durada:  des de: 01-01-2014   fins: 01-01-2015
Quantia: 3.000€
Número d’investigadors participants: 4
Investigador Principal: Dan Rodríguez-García i Àngels Pascual de Sans
 
Títol del projecte: E Pluribus Unum: Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social - UAB Aposta 2011, àmbit: Progrés social i cultural
Entitat finançadora: Universitat Autònoma de Barcelona (convocatòria Aposta 2011), Obra Social "La Caixa", Freixenet, Novartis, AB-Biotics, i RBA Editors
Durada:  des de: 01-01-2012   fins: 31-09-2014                     
Quantia: 24.782€
Número d’investigadors participants: 3
Investigador Principal: Dan Rodríguez García
 
Título del proyecto: Grup de Recerca sobre Migracions (GRM) - Ref: 2009SGR-0728
Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya
Durada:  des de: 01-10-2009   fins: 31-12-2013                     
Número d’investigadors participants: 6
Investigador Principal: Ricard Morén Alegret
 
Títol del projecte: Processos d’assentament i mobilitat de la població estrangera a Catalunya, a partir d’una nova font estadística: l’Enquesta Nacional d’Immigrants (ENI)
Entitat finançadora: Institut d’Estudis Catalans (IEC)
Durada:  des de: 01-01-2009   fins: 01-01-2010
Número d’investigadors participants: 4
Investigador Principal: Àngels Pascual de Sans
 
Títol del projecte: Desigualtats socioeconòmiques i diferència cultural en l’àmbit de la salut en barris d’actuació prioritària de Catalunya.
Tipo de contrato:  Conveni amb GRAFO
Entitat finançadora:  Generalitat de Catalunya, Departament de Salut
Durada:  des de: 01-05-2006   fins: 01-01-2009
Número d’investigadors participants: 10
Investigador Principal: Teresa San Román Espinosa
 
Títol del projecte: Teoría transcultural de la reproducción de los grupos humanos. La antropología del parentesco como estudio de los modelos socioculturales de procreación y crianza de los niños - Ref. SEJ2006-10864
Entitat finançadora: MCYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
Durada:  des de: 01-10-2006   fins: 30-09-2009                     
Número d’investigadors participants: 11
Investigador Principal: Aurora González Echevarría
 
Títol del projecte: Grup de Recerca sobre Migracions (GRM) - Ref. 2005SGR-00935
Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya
Durada:  des de: 19-10-2005   fins: 31-12-2008                     
Número d’investigadors participants: 10
Investigador Principal: Àngels Pascual de Sans
 
Título del proyecto: Dynamics of Hybridity and Segregation and Immigrant Structural Incorporation in Toronto from a Comparative Perspective: Canada/Spain - Refs. 2003BEAI00141, 2004BE00020
Entitat finançadora: AGAUR, Generalitat de Catalunya. 
Durada:  des de: 15-02-2004   fins: 15-02-2005                     
Número d’investigadors participants: 1
Investigador Principal: Dan Rodríguez García
 
Títol del projecte: El Dominio teórico transcultural de la procreación. Concepción de la persona, control de la sexualidad, organización de la reproducción, crianza y configuración de modelos - Ref. BSO2000-0478
Entitat finançadora: MCYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
Durada:  des de: 19-12-2000   fins: 19-12-2003                     
Número d’investigadors participants: 7
Investigador Principal: Aurora González Echevarría

  

PREMIS I DISTINCIONS

Finalista Premi AIBR al Millor Article d’Antropologia Iberoamericana 2014.

Acreditació de 2 Trams de Recerca (sexenis), Agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya (AQU), 2014.

Premi Barcelona, drassanes per Àfrica – Principat de Catalunya. Per les contribucions al conneixement de la societat africana. Societat per a la difusió de les realitats culturals africanes (SDRCA), Centre de Cooperació Internacional. Barcelona, 2012. 

Premi de recerca APOSTA 2011, Àmbit Progrés social i cultural, pel projecte: “E Pluribus Unum: Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social”. 1ª convocatòria competitiva dirigida a estimular investigacions innovadores, d’alt impacte social i amb projecció internacional de joves investigadors de la UAB. Finançat per la UAB, Obra Social "La Caixa", Novartis, AB-biotics, Freixenet, i Grup editorial RBA. €25.000

Scholarly Publications Award (ASPP), Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences, pel llibre Managing Immigration and Diversity in Canada: A Transatlantic Dialogue in the New Age of Migration (McGill-Queen’s Univ. Press), 2011. $8.000.

Premi a l’Excel·lència Investigadora en Ciències Socials (PREI-2008). Universitat Autònoma de Barcelona. €6.000

Premio Santo Padre Rubio S. J. para Avances en el conocimiento de la inmigración 2003, 2º. IEM, UPComillas. €900

Premio de Investigación Cultural Marqués de Lozoya 2002, 2º. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE 29/01/03). €7.512

Diploma Matrícula de Honor per la recerca “Endogamia y Exogamia inter-local e intra-local en el Valle de Rionansa, Cantabria”. Escuela de Antropología Social Julio Caro Baroja, Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, 1996.

Membre del Mapa de persones expertes i experiències d’èxit (àmbito immigració) del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya, 2010.

Membre del Banc d’Experts de l’Observatori Municipal de la Igualtat (àrea immigració), Ajuntament de Palma de Mallorca.

 

PUBLICACIONS (SELECCIÓ)

[H-index: 19. Total Citations: 1221. ResearchGate Score: 21.47  Reads: +30k. Academia.edu doc. views: +18k (top 3%)]

Rodríguez-García, D., de Miguel Luken, V., Solana, M., Ballestín, B. (Aceptado) “Generación 2.5. Un análisis sobre la integración social de los hijos/as de uniones mixtas en España a partir de los datos de la Encuesta ILSEG”. En A. Portes y R. Aparicio (eds.), La integración de los hijos de inmigrantes en España. Barcelona: Ed. Bellaterra.

Rodríguez-García, D., Irastorza, N., Osanami Törngren, S. Eds. (co-first authorship) (2019) Re-constructing ways of belonging: Cross-country experiences of multiethnic and multiracial people. Special Issue Guest-Edited for Journal of Ethnic and Migration Studies.

Osanami Törngren, S., Irastorza, N., Rodríguez-García, D. (co-first authorship) (2019) “Understanding Multiethnic and Multiracial Experiences Globally: Towards a Conceptual Framework of Mixedness”Journal of Ethnic and Migration Studies.DOI: 10.1080/1369183X.2019.1654150   

Rodríguez-García, D., Solana, M., Ortiz, A., Ballestín, B. (2019) “Blurring of Colour Lines? Ethnoracially Mixed Youth in Spain Navigating Identity”Journal of Ethnic and Migration Studies. DOI: 10.1080/1369183X.2019.1654157 

Molina, J.L., Rodríguez-García, D.(2018) “Ethnicity, Multiculturalism, and Transnationalism.” In The International Encyclopedia of Anthropology, H. Callan (Ed.). New Jersey, USA: Wiley-Blackwell. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118924396.wbiea1924

Rodríguez-García, D., Solana-Solana, M., Ortiz-Guitart, A., Freedman, J.L. (2018) “Linguistic Cultural Capital among Descendants of Mixed Couples in Catalonia, Spain: Realities and Inequalities”, Journal of Intercultural Studies, 39 (4): 429-450. DOI: 10.1080/07256868.2018.1487388 

Rodríguez-García, D. (2018) “Endo/Exogamia”. A Aguirre Baztán, A. (ed.), Diccionario Temático de Antropología Cultural. Madrid: Delta, pp. 154-160.

Solana-Solana, M., Ortiz-Guitart, A.,Rodríguez-García, D.(2018) “Multilingüisme en famílies mixtes d’origen estranger a Catalunya”Treballs de Sociolingüística Catalana, 28: 111-126. DOI: 10.2436/20.2504.01.146 

Rodríguez-García, D.(2017) “Multicultural / Multiculturalismo”. A: Cavalcanti, L. et al. (Coord.) Diccionario crítico de migraciones internacionales. Observatorio de Migraciones Internacionales – OBMigra. Brasilia: Universidad de Brasilia, pp. 502-508. 

Rodríguez-García, D., Solana, M., Lubbers, M. (2016)  “Preference and Prejudice: Does Intermarriage Erode Negative Ethno-racial Attitudes Between Groups in Spain?”, Ethnicities, 16 (4): 521-546.

Ortiz-Guitart, A., Rodríguez-García, D., Solana-Solana, M. (2016) Nois/es i joves de parelles mixtes a Catalunya: entre l’elecció i la constricció identitària. Revista de l’Institut d’Estudis Catalans, Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Rodríguez-García, D. (2016) “Avenços en l’estudi de la ‘mixticitat’: Contrastant la relació entre unions mixtes i integració social”. Revista UAB Divulga: Barcelona Recerca i Innovació. Articles – Avanços Investigació – Antropologia, 11 de abril de 2016.

Rodríguez-García, D.(2015) “The Mash of Cultures: Integration and Mixedness”. Entrevista a Social Science Space (SAGE Publishing), sobre el monogràfic editat per a la revista The ANNALS “Intermarriage and Integration Revisited: International Experiences and Cross-disciplinary Approaches”. 14 de desembre de 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.4444.9048. 

Rodríguez-García, D. (Guest Editor) (2015) Intermarriage and Integration Revisited: International Experiences and Cross-disciplinary ApproachesThe ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Special Issue 662.  

Rodríguez-García, D. (2015) “Introduction: Intermarriage and Integration Revisited: International Experiences and Cross-disciplinary Approaches”The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 662 (1): 8-36. 

Rodríguez-García, D., Lubbers, M., Solana, M., Miguel-Luken, V. de (2015) “Contesting the Nexus Between Intermarriage and Integration: Findings from a Multidimensional Study in Spain”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 662 (1): 223-245.

Miguel Luken, V. de, Lubbers, M.J., Solana Solana, M., Rodríguez-García, D. (2015) “Evaluación de la integración relacional de los inmigrantes en uniones mixtas a partir del análisis de redes personales”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 150: 151-172. doi:10.5477/cis/reis.150.151

Rodríguez-García, D.,Miguel Luken, V. de (2015) “Matrimonis mixtes i fills de la barreja a Catalunya: dels ‘xarnegos’ als ‘cafè amb llet’?”. En: Domingo, A. (Coord.) Migracions dels segles XX i XXI a Catalunya. Una mirada Candeliana, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Direcció General per a la Immigració. Col·lecció: Ciutadania i Immigració, 11, Cap. 8, 193-218.

Rodríguez-García, D. (2015) “Realidades y leyendas sobre los matrimonios mixtos ‘de conveniencia’”. Stop Rumores (Andalucía Acoge - Fondo Europeo para la Integración), 9 de març de 2015. 

Rodríguez-García, D. (2014) “La Mixofobia como política de Estado en la Alemania Nazi”. Revista de Demografía Histórica, XXXII (2): 117-146.

Rodríguez García, D., Solana Solana, M., Lubbers, M.J., Miguel Luken, V. de (2014) “Immigració, unions mixtes i integració sociocultural: cap a una anàlisi complexa multi-mètode”. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 60 (3): 627-657.

Rodríguez García, D., Solana Solana, M., Lubbers, M.J., Miguel Luken, V. de (2014) “Límites, condicionamientos y transgresiones, en torno a la mixticidad: análisis de narrativas de uniones mixtas en Cataluña”. Periferias, fronteras y diálogos. Actas del XIII Congreso de Antropología de la FAAEE: Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 827-843. 

Rodríguez-García, D. (2014) “En torno al parentesco transnacional: contextualización y consideraciones teórico-metodológicas”, AIBR-Revista de Antropología Iberoamericana, 9(2): 183-210. DOI: 10.11156/aibr.090205

Rodríguez García, D. (2013) "La abominación de lo híbrido: La mixofobia como política de Estado". Glocalism: Journal of culture, politics and innovation. 2013, 1. DOI: 10.12893/gjcpi.2013.1.2. ISSN: 2283-7949

Rodríguez García, D., Solana Solana, M., Miguel Luken, V. de, Pascual De Sans, À. (2013) “La integración de la población inmigrada en Cataluña: un análisis a partir de la encuesta nacional de inmigrantes de 2007, y una aproximación al impacto posterior de la crisis económica”, Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, XVIII (1040) [En Línea]

Rodríguez García, D. (2012) “Considérations théoricométhodologiques autour de la mixité”, Enfances, Familles, Générations, 17: 41-58 (num. spécial "Mixité conjugale et définition de soi: regards croisés").

Solana Solana, M., Miguel Luken, V. de, Rodríguez García, D., Pascual de Sans, A. (2012) “Conocimiento de las lenguas oficiales entre inmigrantes extranjeros en Cataluña, e implicaciones sobre su integración social”. Migraciones, 32: 103-128.

Jarrín Morán, A., Rodríguez García, D., de Lucas, J. (2012) “Los Centros de Internamiento para Extranjeros en España: una evaluación crítica”. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 99: 201-220.

Jarrín Morán, A., Rodríguez García, D., de Lucas, J. (2012) Los centros de internamiento de extranjeros en España: Origen, funcionamiento e implicaciones jurídico-sociales. Documentos CIDOB Migraciones, 26. Barcelona: CIDOB.

Rodríguez García, D. (ed.) (2012) Managing Immigration and Diversity in Canada: A Transatlantic Dialogue in the New Age of Migration. Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, Queen’s Policy Studies Series. ISBN: 978-1553392897

Rodríguez-García, D. (2012) “Managing Immigration and Diversity in the New Age of Migration: A Transatlantic Dialogue”. Introduction in: Managing Immigration and Diversity in Canada: A Transatlantic Dialogue in the New Age of Migration. Montreal and Kingston: Queen’s Policy Studies Series, McGill-Queen’s University Press, 1-60.

Miguel Luken, V. de, Rodríguez García, D., Solana Solana, M., Pascual de Sans, A. (2012) La Població immigrada a Catalunya: consideracions sobre les seves condicions d'assentament i integració a partir de les dades de l'ENI 2007. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (IEC). ISBN: 978-84-9965-115-6

Grau Rebollo, J., Rodríguez García, D., Valenzuela García, H. (eds.) (2011) Parentescos: modelos culturales de reproducción. Barcelona: PPU. ISBN: 978-84-477-1125-3

Rodríguez García, D. (2011) “Padres astronauta e hijos paracaídas, configuraciones del parentesco entre la población china de Canadá: ¿un modelo reproductivo transnacional?”, en Grau, J., Rodríguez, D. y Valenzuela, H. (eds.), Parentescos: modelos culturales de reproducción, Barcelona: PPU, pp. 261-286.

Rodríguez García, D. (2010) “Beyond Assimilation and Multiculturalism: A Critical Review of the Debate on Managing Diversity”. Journal of International Migration and Integration, 11(3): 251-271.

Rodríguez García, D. (2010) Retos y tendencias en la gestión de la inmigración y la diversidad en clave transatlántica. Documentos CIDOB Migraciones, 21. Barcelona: Fundación CIDOB.

Rodríguez García, D. (2008) “Socio-Cultural Dynamics in Intermarriage in Spain: Beyond Simplistic Notions of Hybridity”, en Ralph Grillo (ed.) The Family in Question: Immigrant and Ethnic Minorities in Multicultural Europe, Amsterdam: Amsterdam University Press - IMISCOE, pp. 245-267.

Rodríguez García, D. (2007) “Intermarriage Patterns and Socio-ethnic Stratification among Ethnic Groups in Toronto”. CERIS Working Paper Series, No.60. Toronto: Joint Centre of Excellence for Research on Immigration and Settlement.

Rodríguez-García, D., San Román, T. (2007) “Immigration, Health and Diversity Management: Preliminary Developments of a Project in Neighborhoods of Catalonia” / "Inmigración, salud y gestión de la diversidad: presentación y avances de un proyecto en barrios de Cataluña", AIBR-Revista de Antropología Iberoamericana, 2(3): 489-520 (publicado en inglés y en castellano). DOI: 10.11156/aibr.020306.

Rodríguez García, D., Biles, J., Winnemore, L., Michalowski, I. (2007) Policies and Models of Incorporation, a Transatlantic Perspective: Canada, Germany, France and the Netherlands / Políticas y modelos de acogida. Una mirada transatlántica: Canadá, Alemania, Francia y los Países Bajos. Documentos CIDOB Migraciones, 12. Barcelona: Fundación CIDOB. ISSN: 1697-7734 (publicado en inglés y en castellano).

Rodríguez García, D. (2006) “Mixed Marriages and Transnational Families in the Intercultural Context: A Case Study of African-Spanish Couples in Catalonia, Spain”. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(3): 403-433.

Rodríguez García, D. (2006) “Exploring the Meaning of Intermarriage” (con Joanna Freedman), en Love across cultures, The SIETAR Europa Magazine, Issue 2.

Rodríguez García, D. (2004) “Inmigración y mestizaje hoy. Formación de matrimonios mixtos y familias transnacionales de inmigrantes en Cataluña”. Migraciones, 16: 77-120.

Rodríguez García, D. (2004) Inmigración y mestizaje hoy. Formación de matrimonios mixtos y familias transnacionales de población africana en Cataluña. Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. ISBN: 84-490-2357-2.

Rodríguez García, D. (2003) “'Tú debes a tu familia'. Transmigración y reciprocidad entre la población senegambiana residente en Cataluña”, Actas del IX Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español. Simposio 1: "El Recurso a la Reciprocidad". Barcelona: FAAEE, Editors: Cristina Larrea, José Luís Molina González, Ignasi Terrades, pp.1-8.  ISBN: 84-607-7889-4. 

Rodríguez García, D. (2002) “Las mutilaciones genitales en la población senegambiana en Cataluña y África: El debate entre universalismo y relativismo cultural”. En: González Echevarría, A. y Molina, J. L. (coords.) Abriendo surcos en la tierra: Investigación básica y aplicada en la UAB. Homenaje a Ramón Valdés, Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 79-102.

Rodríguez García, D. (2002) “Aquí y allí: replanteamiento de la dicotomía ‘origen/destino’ a través del caso de la población transmigrante senegambiana en Cataluña”. En: García Castaño, F., Muriel López, C. (Eds.) La inmigración en España: contextos y alternativas. Actas del III Congreso sobre la inmigración en España. Granada: Laboratorio de Estudios Interculturales, Vol. III, 1ª Parte, pp. 381-392. ISBN: 84-921390-2-1. 

Rodríguez García, D. (2001) “Inmigración africana hacia Europa: ¿un proceso sin fin?. El caso de Gambia”. Ô Wïllaeri – La cooperació (ETANE, especial 10ª Diada Cultural Afrocatalana), 1: 5-7.

 

PARTICIPACIÓ EN CONFERÈNCIES I ORGANITZACIÓ DE SIMPOSIS (SELECCIÓ)

“Descendants of Muslim/non-Muslim Interfaith Binational Couples in Spain: Identity, Gender, Discrimination and Agency”. Comunicación presentada en el simposio internacional “Muslim Non-Muslim Families”, Center for Sociological Research (CESO), Leuven (Bélgica), 10-12 enero 2020.

IX Congreso sobre Migraciones, Membre del Comitè científic. UAB, Barcelona, 4-6 setembre 2019.

“Intermarriage and Integration: Testing Assimilation Theory in Spain”. Comunicació presentada al congrés internacional 114th ASA Annual Meeting: “Engaging Social Justice for a Better World.” New York, 10-14 agost 2019.

“Me siento algo camaleónica”: identidad, sociabilidad y discriminación de hijos e hijas de parejas mixtas inmigrantes” (amb Cristina Rodríguez Reche, Anna Ortiz Guitart, Bea Ballestín González, i Teresa Habimana Jordana). Comunicació presentada al V Congreso Internacional de Antropología AIBR: “Pensar culturas, cambiar mundos”. Madrid, 9-12 juliol 2019.

“Daughters of Muslim/non-Muslim Interfaith Binational Couples in Spain: Mixedness, Identity and Discrimination.” Comunicació presentada a la International conference:Identities and (trans)nationalisms in mixed families: transmission, agency and social constraints. Al Akhawayn University, Ifrane, Marroc. 17-19 octubre 2018.

“Procesos de mixticidad en descendientes de parejas mixtas inter-religiosas en Cataluña: etnicidad, género y discriminación”. Comunicació presentada al IV Congreso Internacional de Antropología AIBR. Granada, 5 septembre, 2018.

“Ethnic Choices and Social Constraints: Multiracial Youth Negotiating Identity in Spain”. Comunicació presentada al congrés internacional 113th ASA Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania. 12 agost 2018.

“Multiracial and Multiethnic Youth Negotiating Identity in Spain: Mixedness, Choices and Constraints”. Ponència convidada 'Harney Lecture', Harney Program in Ethnic, Immigration and Pluralism Studies, Munk School of Global Affairs and Public Policy, University of Toronto. 18 juny 2018.  Special event report available at: https://munkschool.utoronto.ca/ethnicstudies/feature/june-25-2018-harney-lecture-report/

“(Re-)constructing ways of belonging: Cross-country experiences of multiethnic and multiracial people”. Double Research Panelorganitzat (amb N. Irastorza i S. Osanami Törngren) per la 15th IMISCOE Annual Conference: “Europe, migrations and the Mediterranean: human mobilities and intercultural challenges” , Barcelona, 2-4 juliol 2018.

15th IMISCOE Annual Conference: “Europe, migrations and the Mediterranean: human mobilities and intercultural challenges”. Membre del Comitè científic. Barcelona, 2-4 juliol 2018.

“Mixedness and Social Integration in Spain”. Seminari convidat, Migration Seminar Series, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö University, Malmö (Sweden), 3 maig 2018.

“‘Yo no creo en Dios, pero mi madre eso no lo acepta’”: Experiències de filles de parelles mixtes interreligioses a Catalunya”. IV Jornades de Recerca de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere: Gènere, Ciutadania i Política. Debats i Transformacions Socials, Barcelona, 22-24 novembre 2017 (amb Teresa Habimana, Anna Ortiz i Miguel Solana)

“Mixed Youth Negotiating Identity in Spain”. Comunicació presentada a la International Metropolis Conference 2017: Migration and Global Justice, Workshop 3.2: “Reconstructing ways of belonging: Cross-country experiences of multiethnic and multiracial people”. The Hague, 20 setembre, 2017. 

“Youth of Mixed Descent in Spain Negotiating Identity: Between Ethnic Choices and Social Constraints.” Comunicació presentada a la Conferència internacional: Power, Intimacy and the State. Mixed Families in Europe and Beyond. University of Amsterdam, 12-13 Juny, 2017.

“Theorizing Mixedness” (Sesión 8), Chair. Conferència internacional: Power, Intimacy and the State. Mixed Families in Europe and Beyond. University of Amsterdam, 12-13 Juny, 2017.

“Identidades condicionadas: procesos identitarios de hijos/as de uniones mixtas en Cataluña”. Comunicació presentada al II Congreso Internacional de Antropología AIBR. Identidad: Puentes, Umbrales y Muros, Barcelona, 6-9 setembre 2016.

“Global Mobility and Familial and Intimate Relationships” – IMISCOE Research Cluster Meeting. Dir. Eleonore Kofman & Albert Kraler. Middlesex University, London, 16-17 novembre 2015.

International conference: New research challenges on intermarriage and mixedness in Europe and beyond. Membre del Comité científic, Co-Chair i Co-Discussant (junt amb Miri Song) de la Sessió 6: “Transnational partnering”. Université Paris-Sorbonne, Paris 12-13 novembre 2015.

“Jóvenes descendientes de familias mixtas en Cataluña: prácticas cotidianas en clave de interculturalidad”. Comunicació presentada a les Jornadas ‘Pasado, presente y futuro de los estudios de juventud’, Valencia, 1-2 octubre 2015.

“Las uniones mixtas y sus descendientes en España: estado de la cuestión, reflexiones teórico-metodológicas en torno a la mixticidad, y agenda de futuro”. Coordinador del Simposi (junt amb Miguel Solana) pel VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España, Granada, 16-18 septiembre 2015.

“Actitudes hacia la mixticidad y procesos identitarios de hijos de parejas mixtas en Cataluña: entre la elección y la constricción”. Comunicació acceptada pel I Congreso Internacional de Antropología AIBR, Madrid 7-10 juliol 2015.

“Contesting the Link between Intermarriage and Integration: Results from a Multi-Method Approach in Spain”. Comunicació acceptada per la 12th Annual IMISCOE Conference: Rights, Democracy and Migration – Challenges and Opportunities, Geneva 25-27 juny 2015.

“Matrimonis mixtos i fills de la barreja a Catalunya: dels “xarnegos” als “cafè amb llet”?” Ponència invitada pel Seminari Migracions del segle XX i XXI a Catalunya. Una mirada Candeliana, organitzat pel Centre d’Estudis Demogràfics, Fundació Paco Candel i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 17 desembre 2014. 

“Límites, rupturas y transformaciones socioculturales en torno a las uniones mixtas en Cataluña”. Comunicació presentada al XIII Congreso de Antropología de la FAAEE: Periferias, fronteras y diálogos, Simposi: Etnografiando los márgenes y las periferias sexo-amorosas, Tarragona, 2-5 setembre 2014. 

“Intermarriage, Mixedness, Integration and Social Cohesion Revisited: International Experiences and Cross-disciplinary Approaches”. Simposio (Double Research Panel) organitzat per la 11th Annual IMISCOE Conference: Immigration, Social Cohesion and Social Innovation, Madrid, 27-29 agost 2014.

“Relationships with Spaniards in the personal networks of immigrants in endogamous and exogamous couples”: The extent of relational integration. Comunicació presentada en la European Social Networks Conference (EUSN), Barcelona, 1-4 juliol 2014.

“Contrastando la relación entre uniones mixtas e integración social: un análisis multi-método”. Ponència presentada en el Seminario: ¿Quién se casa con quién? Pasado y presente, organitzat pel Centre d’Estudis Demogràfics (CED) i la Asociación de Demografía Histórica (ADEH), Barcelona, 16-17 gener 2014.

“Immigration and New Mixedness in Catalonia and Spain”. Ponència invitada presentada a la Université Paris-Sorbonne, Paris, 14 novembre 2013.

“Testing the Relationship between Intermarriage and Socio-cultural Integration in Catalonia, Spain: A Multi-method Analysis”. Ponència invitada presentada al Séminaire de l’Unité Migrations Internationales et Minorités, Institut National d’Êtudes Démographiques (INED), Paris, 12 novembre 2013.

“Medición de la integración de la población inmigrante a partir de las uniones mixtas: reflexiones a partir del análisis de redes personales”. Ponència presentada al XI Congreso Español de Sociología, Madrid, 10-12 juliol 2013.

"Interethnic partnering and integration: A comparison of the personal networks of immigrants in mixed-nativity and same-nativity couples in Catalonia, Spain". Ponència presentada en el XXXIII Sunbelt Social Networks Conference, Hamburg, Alemanya, 21-26 maig 2013.

“Immigració, unions mixtes i integració social: cap a una anàlisi complexa multi-mètode”. Ponència presentada en el VI Congrés Català Internacional de Sociologia: «Societats i cultures, més enllà de les fronteres», Universidad de Perpignan Via Domícia, 25-27 abril 2013.

“La integración de la población inmigrante extranjera en Cataluña: análisis a partir de fuentes pre- y con crisis económica”. Comunicació presentada en el VII Congreso Migraciones Internacionales en España (Movilidad humana y diversidad social), Bilbao, 11-13 abril 2012.

“Immigrant Settlement and Integration in Spain: An Analysis of the Case of Catalonia Using the New National Survey of Immigration”, Comunicació presentada en la 15th International Metropolis Conference, The Hague (Netherlands), 4-8 octubre de 2010.

“Parentesco multi/trans-localizado: intersecciones entre las teorías sobre migración y el ámbito procreativo”. Ponència presentada en el Simposio Internacional: Procreación, crianza y género: aproximaciones antropológicas a la parentalidad, Universidad Autónoma de Barcelona, 13-14 maig 2010.

Forum Internacional: Gestión de la inmigración y la diversidad en Québec y Canadá. Fundador i Director. Palau Robert, Barcelona, 22-23 octubre 2008.

“Situación actual y retos de futuro de la inmigración y el transnacionalismo en Europa y China en el contexto de la globalización.” Ponència presentada en el Seminario China y Europa frente al reto de las migraciones, II China-Europe Forum. Fundación CIDOB, Barcelona, 4-5 octubre 2007.

“Relativising Segregation in Multicultural Contexts: The Case of Toronto, Canada, from a Comparative Perspective”. Ponència presentada en el XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Canadienses: ‘Identidades en evolución: Migraciones y dinámicas culturales en el siglo XXI’. Madrid, 17-18 novembre 2006.

Seminario Europeo Políticas y modelos de acogida. Introducció y Moderador de la Mesa 1 (Modelos de acogida y políticas de integración) i de la Mesa 2 (El rol de los actores locales y regionales en las políticas de acogida y de integración). Fundación CIDOB, Barcelona, 19 octubre 2006.

“Socio-ethnic and Institutional Factors in Patterns of Marriage in Toronto, Canada: Contesting the Horizontal Mosaic”. Ponència presentada en el Annual Congress of the American Sociological Association (ASA). Montreal (Canadá), 11-14 agost 2006.

“Marriage Patterns and Discourses of Segregation and Assimilation Amongst Ethnic Groups: The Case of Chinese Ethnic Communities in Toronto, Canada”. Ponència presentada en el Annual Conference of the North American Chinese Sociologists Association (NACSA). Montreal (Canadá), 10 agost 2006. 

“Living Hybridity: Socio-cultural Change and Maintenance among African-Spanish Families in Catalonia, Spain” Ponència presentada en el IMISCOE Cluster B6 Workshop: ‘Debating Cultural Difference in Europe: The Family’. University of Sussex (Brighton, Regne Unit), 6-7 abril 2006.

“El episodio de violencia urbana en barrios periféricos de Francia de octubre-noviembre de 2005: inmigración e integración socio-cultural”. Ponència presentada en el Ciclo de conferencias de la Asociación Viladones, Museu Enric Monjo, Vilassar de Mar (Barcelona), 27 gener 2006.

“From Emigration to Immigration: Changing Trends in International Migration in Europe and the Case of Spain”. Ponència invitada presentada en el seminario público del CERIS- Joint Centre of Excellence for Research on Immigration and Settlement, Toronto (Canadá), 27 gener 2005.

“Fitting In: Contextualizing Plural Identities” (E66), Organitzador del Workshop i ponent, 9th International Metropolis Conference. Co-operative Migration Management, Ginebra (Suïssa), 27 setembre a 1 d’octubre 2004.

“Aquí y allí: replanteamiento de la dicotomía ‘origen/destino’ a través del caso de la población transmigrante senegambiana en Cataluña”. Comunicació presentada en el III Congreso sobre la inmigración en España. Granada, 6-9 novembre de 2002.

“Diversity and Conflict in the Political Agency among Senegambian Immigrants in Catalonia, Spain”. Comunicació presentada en la VII Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA): Engaging the World, Workshop: “Anthropological Perspectives on Political Engagements in 21st Century Europe”. Copenhagen (Dinamarca), 14-18 agost 2002.

 

SUPERVISIÓ, ASSESSORIA I TRANSFERÈNCIA

Revisor per a revistes científiques: The ANNALS of the American Academy of Political and Social ScienceEthnic & Racial Studies; American Behavioral ScientistJournal of Ethnic and Migration StudiesInternational Journal of Population Research European Journal of Population;Identities: Global Studies in Culture and PowerJournal of Comparative Migration Studies; International MigrationJournal of Marriage and FamilyJournal of Comparative Family StudiesThe Open Demography JournalRevista Internacional de SociologíaRevista de Antropología SocialRevista MigracionesRedes: Revista hispana para el análisis de redes socialesPapers: Revista de SociologíaPeriferia: Revista de Investigación y Formación en AntropologíaCuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía.

Avaluador extern de candidatures de Professor Titular (maîtres de conférences) per a l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales(EHESS), França, 2016-17. 

Avaluador extern de projectes pel Research Grants Program del Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC), 2010.

Inclòs a la Base de dades d’experts de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) del Ministerio de Economía y Competitividad, per a participació como a avaluador ‘peer review’ de projectos I+D, àrea Ciències Socias.

Avaluador II Certamen de Tesis Doctorales sobre Migraciones, VII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España, 2011.

Avaluador extern del Manual d’estil de la Revista de Antropología Iberoamericana-AIBR(1er Cuartil In-Recs), 2006. 

Membre del Consell Editorial de la Revista Periferia.

Membre del Advisory Boardde la revista The Open Demography Journal.

Assessoria en matèria d’immigració i interculturalitat per entitats governamentals, associacions i media:

 • Institucions de l’administració: European Web Site on Integration – European Commission; Embajada de Canadá en España; Ministerio de Inmigración y Comunidades Culturales del Quebec; Oficina del Quebec a Barcelona, Secretaría General de Inmigración y Emigración de España; Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya); Ajuntament de Barcelona, Escola de Policia de Catalunya; Institut d’Estudis de la Salut.
 • Fundacions, consorcis i associacions: Fundació CIDOB, Fundació Jaume Bofill, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espai Avinyó, Cáritas, Andalucía Acoge (Fondo Europeo para la Integración), ETANE-Equipo de Trabajo sobre África Negra en la Enseñanza.
 • Premsa: Social Science Space (SAGE Publishing), The Toronto Star, Bloomberg Businessweek, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, ABC Cataluña, El Correo Digital, Diario Vasco, Diari Segre, Diari Ara.
 • Radio i televisió: Radio CBC Canada, Radio Nacional de España, Radio 4-RNE, Radio 5-RNE, Catalunya Radio, ComRadio, La Xarxa de ràdios municipals, TV3, BTV.

Recent:

 • Participació com a convidat a la taula d’experts “Enfortir la societat civil: Drets Humans, Diversitat i Diàleg intercultural a la Mediterrània” dins la jornada “Cap a Barcelona +25: Renovar la visió de Catalunya a la Mediterrània”, organitzada pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1 de març de 2019.
 • Comité científic del Pacte per a la Interculturalitat, Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 28 de març de 2019.

Direcció de Tesis Doctorals:

Teresa Habimana Jordana (Investigadora FI-DGR, AGAUR). Trajectòries de vida i espais quotidians de dones afrodescendents a Catalunya: Un estudi interseccional sobre la mixticitat i els processos d'identidad (Data prevista: 2021).

Cristina Rodríguez Reche (Investigadora FPI, MINECO). Hijas de uniones mixtas de inmigrantes musulmanes y nativos no-musulmanes en Barcelona y Granada: identidades, mixticidad y el estigma de la musulmaneidad (Data prevista: 2020).

Yolanda Cáceres Flores. Estudio comparativo del funcionamiento familiar, dinámicas identitarias y construcción de espacios interculturales en familias mixtas de españoles y peruanos y parejas endógamas peruanas con hijos residentes en Cataluña (Data prevista: 2020).

Adriana Jarrín Morán. Deportabilidad, expulsión y reasentamiento en origen de los inmigrantes ecuatorianos deportados de España (Data de defensa: 29 d’octubre de 2018).

Andrea Pequeño Bueno (Investigadora CONICYT, Chile). Palabras, imágenes, cosas: sentidos de pertenencia y vínculos transnacionales en inmigrados/as chilenos/as en Barcelona, España, a partir de la cultura material visual (Data de defensa: 27 de setembre de 2017).

Nele Hansen (Investigadora FI-DGR, AGAUR). Abriéndose camino: mundos juveniles de descendientes de familias ecuatorianas, dominicanas y mixtas en Barcelona (Data de defensa: 29 de setembre de 2017).

Direcció de Tesis de Màster:

Marie-Emilie Rasse (2020) Aproximación antropológica a la psicoterapia transcultural, y evaluación del dispositivo terapéutico aplicado a inmigrantes internacionales en Barcelona.

Patricia Calcerrada Muñoz (2019) La participación de las mujeres en la vida política en países post-conflicto: el caso de las mujeres saharauis en España.

Silvia Domínguez Mateo (2018) In Transition: Negotiating space and Transformational Resistance Strategies among Moroccan Muslim Female Students in High School, Alicante, Spain. 

Ivana Ljustina (2018) Prolonged temporality or permanent displacement: Hope and waiting among displaced persons in Bosnia and Herzegovina.

William Netherland (2016) Catalonia and the “Culture of Welcome” Grassroots Approaches to Refugee Integration.

Marina Hidalgo Costas (2016) Homosexualidad y migración: Aproximación al rol de la preferencia sexual en el proyecto migratorio y la (re)negociación de la identidad.

Katiana Schäfer (2014) Introducción a la Diáspora Colombiana: migración forzada, reconstrucción del proceso de adaptación y retorno utópico.

Montserrat Masip Janer (2013) Trayectorias de bienestar y salud de mujeres brasileñas dentro del mundo de la prostitución en Cataluña.

Nele Hansen (2012) ¿Retorno a dónde? Aproximación teórica a los procesos identitarios de adolescentes de familias inmigrantes en contextos de retorno migratorio: Hacia un estudio de caso de los colectivos peruano y alemán en Cataluña.

Jenny Niubó (2012) La immigració interior espanyola en el municipi de La Garriga (Vallès Oriental): Processos d'adaptació sociocultural i de pertinença.

Marina Picciotto (2010) Gender and agency in Migration: Exploring experiences of migrant women from Latin America in Barcelona.

Enrico Marcoré Ercoli (2010) Antropología y desarrollo: ¿una cooperación posible?. Crítica antropológica a la concepción clásica del desarrollo.

Adriana Jarrín Morán (2010) Personas en el limbo jurídico: aproximación a la situación de inmigrantes de centros de internamiento de extranjeros.

Monika Weissensteiner (2010) Torture Evidence on Trial. Missing scars, innocent scars, invisible wounds: Anthropological Reflections on the Documentation of Fear and Violence in European Asylum Procedures.

Rosario Portero Ronda (2008) Mujeres que emigraron de Andalucía en los años 1960s: aproximación comparativa en el contexto de las migraciones femeninas internacionales actuales a Cataluña.

Ariadna Alonso Segura (2008) En terra de ningú: una aproximació a la prostitució en els projectes migratoris de menors no acompanyades de l’Europa de l’Est a Catalunya.

Nuria Rodríguez Valiente (2007) Una aproximación a las prácticas en salud de la comunidad china de Barcelona: paradigmas y prácticas de salud en un contexto transnacional.

 

TRANSFERÈNCIA - DIVULGACIÓ ALS MEDIA

“June 18, 2018 Harney Lecture Explores Multiethnic Reality in Spain.” Special event report by Shannon Clarke for The Munk School of Global Affairs and Public Policy, University of Toronto, 28 de juny de 2018. 

“Famílies mixtes, perviu l’estigma”. Entrevista per a La Vanguardia, 17 d’abril de 2016.

“Lleida té 20.000 matrimonis en què un dels seus membres és estranger”. Entrevista pel diari Segre, 16 d’abril de 2016.

“Familias mixtas, con Dan Rodríguez García”. Entrevista pel programa “Esto me Suena: Las tardes del Ciudadano García", RNE - Radio Nacional de España, 30 de març de 2016, Segunda hora (àudio a partir del min. 4). 

“Un estudi conclou que les parelles mixtes no sempre comporten una major integració”. Entrevista per a BTV Noticies, 29 de maç de 2016.

“Uniones mixtas entre inmigrantes y nativos. Familias mixtas no siempre es igual a integración social”. Entrevista per a Catalunya Vanguardista, 30 de març de 2016.

“Un estudio alerta de dificultades de las parejas entre nativos e inmigrantes”. Entrevista per a La Vanguardia, 29 de març de 2016.

“Casarse con un español no es igual a integración”. Entrevista pel diari ABC Cataluña, 30 de març de 2016.

“Famílies mixtes no sempre és igual a integració social”. Entrevista per a la Sala de premsa de la Universitat Autònoma de Barcelona, 29 de març de 2016.

Entrevistat com a expert en parelles i famílies mixtes pel programa “Entrevistas de actualidad” de Radio 5 (Radio Nacional de España), amb motiu del Dia internacional de la família, 15 de maig de 2013.

Entrevistat com a expert en parelles i famílies mixtes pel diari Ara, per l’article “Fills de dues cultures”, Secció “Criatures”, p. 4-5. Periodista: Trinitat Gilbert, 3 de novembre de 2012.

Convidat al programa-debat “El Mirall” de Catalunya Radio “Parelles mixtes”, com a expert en parelles mixtes. Presentat per Marta Romagosa, 23 d’octubre de 2012.

Entrevistat pel programa informatiu L’Observatori “L’impacte negatiu de la fuga de cervells catalans és la pèrdua de talent”, de La Xarxa de radios municipals, com a expert en migracions. Presentat per Joan Catà, 15 d’octubre de 2012.

Convidat com a expert en migracions al programa "Marxar o quedar-se", Banda Ampla (TV3), Presentat per Lídia Heredia. 29 de setembre de 2011.

Publicació al diari La Vanguardia de l’article d’opinió: “Vic, Salt, la inmigración y el miedo”, 24 de març de 2010.

Entrevistat per la Revista Wanafrica, #34, pp. 15-16, desembre de 2008.

Entrevistat per Radio CBC Canada - Radio Canada International, sobre “Inmigración en España y la experiencia canadiense”, Periodista: Paloma Martínez, 28 de novembre de 2008.

Entrevistat pel Servei de premsa de la Fundació CIDOB, en qualitat de Fundador y Director del Fòrum sobre Gestió de la immigració i la diversitat al Quebec i el Canadà, 22 d’octubre de 2008.

Entrevista-reportatge al diari canadenc The Toronto Star, “A love match? That’s so last century: New research into inter-ethnic unions”, edició de cap de setmana, Secció Idees, pp. 1-3. Periodista: Nicholas Keung. 15 de març de 2008. Y carta de aclariment a l'editorial, 27 de març de 2008.

Entrevistat per la revista Psychologies per l’article “Vivir entre dos religiones”, nº 30, pp. 69-71. Periodista: Verónica Palomo, 6 de juliol de 2007.

Entrevistat pel diari La Vanguardia per l’article: “Las nuevas parejas: Un 11% de los nuevos matrimonios son mixtos”. Secció Societat, p.36. Periodista: Josep Playà Maset, 17 de juny de 2007.

Entrevistat pel diari El Correo Digital per l’article: “Un extranjero en la familia”. Secció Societat, pp.36-38. Periodista: César Coca, 26 de juny de 2006. 

Entrevistat pel diari El Periódico de Cataluña per l’article “Las nuevas familias, un fenómeno en auge: Los inmigrantes se casan más con españoles que con parejas de su país”. Secció Cosas de la Vida, pp. 24-25. Periodista: Manuel Vilaseró, 27 de febrero de 2006. 

Convidat al Programa La Agenda de Radio 4 (Radio Nacional), com a expert en migracions, per tractar sobre el “Model d’immigració i d’integració dels immigrants al Canadà en relació amb de Catalunya i Espanya”, dins el cicle de conferències del Grup de Recerca sobre Migracions, en conveni amb Radio 4. Periodistes: Irene Boada y Josep Cabayol, Barcelona, 22 de novembre de 2005.

Entrevistat pel Diario Vasco: “Dan Rodríguez García, antropólogo especializado en migraciones”. Periodista: Beatriz Lirio, 10 de novembre de 2005.

Convidat al programa-debat Contrapunt de Barcelona Televisión (BTV), dirigit per Josep Mª Balcells, com a expert en migracions. Tema: “Immigració: mà d’obra i ciutadania”, amb Eduard Planells (Subdelegat del Govern a Catalunya), Adela Ros (ex-Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya), i Ghassan Saliba (Secretari d’Immigració de Comissions Obreres), Barcelona, 3 de maig de 2005.

Convidat com a antropòleg especialista en diversitat cultural al Programa Catalunya Plural de COM-Radio, Magazine Cóctel de Passions nº 1952. Tema: “Los cánones de belleza en el mundo”. Periodista: Sílvia Cóppulo, Barcelona, 22 d’abril de 2005.

 

DOCÈNCIA

Cursos de Grau-Llicenciatura:

 • Migracions i relacions interculturals. Grau en Antropologia Social i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2012–present)
 • Epistemologia i Mètodes d’investigació en Antropologia social i cultural. Llicenciatura/Grau en Antropologia Social i Cultural, UAB (1999–present)
 • Introducció a l’Antropologia social i cultural. Llicenciatura en Humanitats, UAB (1999, 2004–2005), Llicenciatura en Sociologia, UAB (2002–2004), Llicenciatura en Geografia en Xarxa, UAB (Virtual, On-line), i Grau en Geografia i Ordenació del Territori, UAB (Virtual, On-line) (2005–present)
 • Perspectives antropològiques sobre diferència i desigualtat. Llicenciatura en Humanitats, UAB (2004)
 • Organització de la procreació i estructures domèstiques. Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, UAB (1999, 2004, crèdits pràctics)
 • Pràctiques de Camp I en Antropologia social i cultural. Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, UAB (1999, 2002, crèdits pràctics)

Cursos de Postgrau:

 • Dynamics of Migration and Mixedness in Spain. Curs pel European Joint Master in Social and Cultural Anthropology (CREOLE), Teaching Exchange Program, Ref. 240539 SE (P4) (2017S). University of Vienna, Juny 19-25, 2017. 
 • Migracions internacionals: teories, tipus i tendències. Màster oficial en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals, UAB (2005–present)
 • Perspectives teòriques sobre les migracions actuals. Curs del Màster interdisciplinari en Migracions contemporànies, CER-UAB (2008–present)
 • Mètodes i Tècniques d’investigació en Antropologia social i cultural. Curs del Màster en Antropologia i Comunicació audiovisual. Unversitat de Barcelona (2003–2004)
 • Noves tendències de les migracions a Europa. Doctorat en Antropologia Socal i Cultural, UAB (2002–2003) 

Altres cursos (selecció):

 • Environmental Change and Migration. Sessió pel Curs Erasmus Intensive Programme Biocultural Diversity: Concepts and Interdisciplinary Methods with special focus on Local Peoples and Migrants in Europe, organitzat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA, UAB), Oxford University, University of Kent, Wageningen University, Uppsala University, University of Natural and Applied Sciences, Tallinn University, Aarhus University, Ludwig Maximilian University, i Ghent University. Barcelona, 2011.
 • Condicions d’assentament i integració dels immigrants estrangers a Catalunya: Anàlisi de conjunt a partir de l’Enquesta Nacional d’Immigrants de 2007. Sessió pel Curs del Màster en Migracions i Mediació Social, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 2011.
 • Panorama actual de la immigració a Catalunya. Sessió pel Curs de formació “Aprofundiment en l’atenció a la salut en contextos interculturals”, per l’Institut d’Estudis de la Salut. Barcelona, 2007–2008.
 • La immigració a Catalunya. Curs de formació bàsica per a l’Escola de Policia de Catalunya. Barcelona, 2005–2007.
 • Main Trends in International Migration in Europe. Sessió pel curs “Race & Ethnicity” del Departament de Sociologia de la Universitat de Toronto (Canadà), 2004.

  

CÀRRECS I ACTIVITATS DE GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

2018-19     Coordinador del Màster en Antropologia: Investigació avançada i Intervenció social

2016-19   Coordinador del European Joint Master in Social and Cultural Anthropology(CREOLE)

2007-19     Membre de les Comissions del concurs de places de Professor Associat (4 edicions)

2002-19     Membre de los tribunals de avaluació de Trabajos finals de investigació de Màster

2006-16    Membre del Tribunal de Premio extraordinari de Doctorat (5 edicions)

2009-16    Membre de los tribunals de Probes de Seguiment de Tesis Doctorals.

2012         Membre Comissió Programa Doctorat en Antropologia social y cultural, RD 99/2011

2010-11    Membre de la Comissió de Màster de la Facultat de Filosofia y Lletres de la UAB

2009-11    Membre suplent Comissió de Estudis de Postgrau del Consell de Govern, CC.SS.

2009-11    Coordinador del Doctorat en Antropologia Social y Cultural

2009-11    CoordinadorMàster Oficial en Investig. Etnogràfica, Teoria Antrop. i Rel. Interculturals

2009-11     Membre de la Comissió de Màster i Doctorat

2007-10     Membre de la Comissió d’Acord Intern de Planificació

2007, 10    Membre Tribunal de Suficiència Investigadora per a la realització de Tesis doctorals

2009         Membre del Tribunal de avaluació de projectes de Tesis Doctorals

2006-08     Secretari Acadèmic del Departament

2006-08     Coordinador de l’Acord Intern de Planificació del Departament

2002-06    Secretari d’actes del Consell de Departament

2000         Membre Comitè d’Avaluació d’Estudis d’Antropologia Social i Cultural per a l’AQU

 

Campus d'excel·lència internacional U A B