Material didàctic

Solé, C., Tena, E., Couso, D., Hernández, M.I. (2019) Investigar sobre la contaminació a l'aula de Secundària (Material de l'alumnat i Material docent). Projecte ATENC!Ó. UAB.

Hernández, M.I., Pérez, J., Cortés, J., Martínez-Márquez, R., Mateu, M. (2017) Les crem(ad)es solars. Grup DIATIC. UAB.

Hernández, M.I., Couso, D., Pintó, R. (2016) Acústica de la veu i els sons musicals: seqüència didàctica per a l'estudi del so. Projecte REVIR. UAB.

Pintó, R., Couso, D., Hernández, M.I. (2016) Moviment de frenada i distància de seguretat a la carretera. Seqüència didàctica per l'estudi del moviment. Projecte REVIR. UAB.

Pintó, R., Couso, D., Hernández, M.I., Armengol, M., Cortijo, C., Martos, R., Padilla, M., Rios, C., Simón, M., Sunyer, C., Tortosa, M. (2009) Propietats Acústiques dels Materials (Manual dels professors i Activitats d'ensenyament i aprenentatge) / Acoustic properties of materials (Teachers' Manual & Teaching and learning activities). Materials Science Project. European Commission.

Pintó, R., Couso, D., Hernández, M.I., Armengol, M., Cortijo, C., Martos, R., Padilla, M., Rios, C., Simón, M., Sunyer, C., Tortosa, M., Constantinou, C., Livitziis, M., Hadjilouca, R., Scholinaki, A., Papaevripidou, M., Papadouris, N., Hadjidemetriou, G., Loizidou, E., Pouangare, M. (2009) Propietats Electromagnètiques dels Materials (Manual dels professors i Activitats d'ensenyament i aprenentatge) / Electromagnetic properties of materials (Teachers' Manual & Teaching and learning activities). Materials Science Project. European Commission.    

Campus d'excel·lència internacional U A B