Ressenya biogràfica

Llicenciada en Física (2006) i amb un Certificat d’Aptitud Pedagògica per a l’Ensenyament de la Física i la Química en els nivells d’Educació Secundària Obligatòria. Vaig finalitzar un Màster en Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals al 2008 i els Estudis de Doctorat en Didàctica de les Ciències al 2012. Els 4 anys matriculada als Estudis de Doctorat van ser finançats gràcies a una beca competitiva FPU atorgada pel Ministeri de Ciència i Innovació. Vaig rebre una beca addicional per a realitzar una estada predoctoral breu a l’estranger, que vaig portar a terme durant 3 mesos del 2010 a la Universitat de Washington (Seattle, EUA). La meva tesi doctoral, que va ser presentada com a compendi de publicacions, va ser premiada amb el Premi Extraordinari de Doctorat, corresponent al curs acadèmic 2011/12.

La meva experiència docent es centra en l’etapa de l’educació secundària (fonamentalment, ESO), a la que he treballat com a professora de ciències naturals durant dos cursos escolars (2016-2018). També he participat com a professora durant anys en el projecte REVIR, en sessions de laboratori de Física destinades a estudiants d’ESO i Batxillerat (14-18 anys) provinents de diferents escoles de Catalunya. Durant el curs acadèmic 2011-12, vaig col·laborar amb l’escola d’educació primària CEIP Bellaterra dissenyant i implementant un material d’aula innovador sobre So i Audició amb alumnat de 6è curs. Actualment, estic contractada com a professora lectora en el Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB. Imparteixo docència assignada a aquest departament des de l’any 2010. En particular, de Ciències Experimentals i la seva Didàctica en el Grau d’Educació Primària, al Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària (especialitat Ciències Experimentals) i en el Màster Universitari de Recerca en Educació Científica i Matemàtica. A més, he tutoritzat treballs de Pràcticum del Grau d’Educació Primària, del Màster de Professorat d’Educació Secundària de Ciències i del Màster de Recerca en Educació (especialitat Educació Científica), així com una tesi doctoral.

També he estat contractada com a Tècnic Especialista de Suport a la Recerca durant 4 anys en el Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), sent també membre de l’Executiva del mateix. He participat activament en diferents projectes de recerca i innovació nacionals i europeus, sent la investigadora principal a nivell nacional del projecto europeu DESIRE. Actualment, coordino un grup d’innovació de professorat de secundària (grup DIATIC), recolzat per l’ICE de la UAB. També formo part del Grup de Recerca Consolidat ACELEC.

En l’última dècada, he publicat més d’una 30 de treballs, en revistes, llibres i altres formats, alguns dels quals es recullen en algunes de les bases de dades més prestigioses (Web of Science, Scopus, etc.). Sóc avaluadora de tres revistes internacionals de l’àmbit de la Didàctica de les Ciències, amb índex d’impacte SSCI: Enseñanza de las Ciencias, Journal of Science Education and Technology, Research in Science & Technological Education. Col·laboro en l’organització de diversos congressos internacionals i esdeveniments de recerca de l’àmbit de la didàctica de les ciències, sent alhora avaluadora de contribucions d’un bon nombre de congressos internacionals (ESERA, GIREP, Enseñanza de las Ciencias, etc.). Enguany, he estat nomenada Strand Chair del congrés internacional ESERA 2019, un dels més prestigiosos a nivell europeu del nostre àmbit.

Campus d'excel·lència internacional U A B