Publicacions

Blanch, S.; Edo, M.; Paris, G. (2017). Millora de competències personals i prosocials a través de projectes d’aprenentatge i servei. Projectes de Compromís Social entre futurs mestres d’Educació Infantil i les Escoles. ACUP: Bones pràctiques d’innovació docent. Àmbit metodologies innovadores, 2-9. Recuperat de http://www.acup.cat/sites/default/files/mbitmetodologies-innovadoresaps-ludificacio-i-abp.pdf

Edo, M., Artés, M. (2016). Juego y aprendizaje matemático en educación infantil. Investigación en didáctica de las matemáticas. Edma 0-6: Educación Matemática en la Infancia, 5(1), 33-44

Edo, M., Blanch, S. (2016). El patio de los deseos. Un proyecto de aprendizaje y servicio. En: J. Gairín e I. Vizcaíno. Manual de Educación Infantil. Orientaciones y Recursos (0-6 años). (pp.1-11). Barcelona: Wolters Kluwer. En línea mediante suscripción en la plataforma digital ebiblox.

Edo, M., Blanch, S., Armengol, C. (2015). El grado de educación infantil de la UAB, apostando por el prácticum. A Tendencias Pedagógicas, 26, 109-130  

Fàbrega, J., Edo, M. (2015). Cultivar matemáticas. In-fan-cia,149, 29-37.

Edo, M., Badillo, E. (2014). Enseñar y aprender matemáticas en los prácticums del Grado de Educación Infantil de la UAB. UNO-Revista de Didáctica de las Matemáticas, 66, 36-46.

Badillo, E., Edo, M., Font, V. (2014). Representaciones matemáticas usadas en la resolución de un problema aritmético de reparto por niños del primer ciclo de primaria. UNO-Revista de Didáctica de las Matemáticas, 65, 59-69.

Badillo, E., Font, V., Edo, M. (2014). Analyzing the responses of 7-8 year olds when solving partitioning problems. International Journal of Science and Mathematics Education, (4)13, 811-836. DOI: 10.1007/s10763-013-9495-8.

Fábrega, J., Edo, M. (2013). Matemáticas de Infantil en Delaware, USA. Edma 0-6-Educación Matemática en la Infancia, 2(1), 82-94.

Edo, M. (2012). Ahí empieza todo. Las matemáticas de cero a tres años. Números-Revista de Didáctica de las Matemáticas, 80, 71-84.

Badillo, E., Edo, M., Deulofeu, J. (2012). L'adquisició de competències matemàtiques d'alumnes de primària en contextos de jocs de taula i resolució de problemes. Nou Biaix-Revista de la FEEMCAT i la SCM, 321, 29-43.

Cordomí, E., Edo, M. (2011). La Reina Lluna. Infància-Educar  de 0 a 6 anys,181, 29-33.

Gamboa, G., Planas, N., Edo, M. (2010). Argumentación matemática: prácticas escritas e interpretaciones. Suma-Revista sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, 64, 35-44.

Edo, M., Gòmez, R. (2009). Trobada entre la geometria i l’art. Infància-Educar de 0 a 6 anys, 170, 26-33.

Edo, M., Planas, N., Badillo, E. (2009). Mathematical learning in a context of play. European Early Childhood Education Research Journal,17(3), 325-342.

Abelló, N., Edo, M. (2009). Lanzar cohetes, matemáticas en contexto. Cuadernos de pedagogía, 395,  31-43.

Planas, N., Font, V., Edo, M. (2009). La confrontación de normas en la construcción del discurso de la matemática escolar. Paradigma-Revista de investigación educativa, 30(2), 125-142.

Edo, M. (2008). Joc i Matemàtiques: Recerca i implicacions didàctiques. Comunicació Educativa, 21, 64-70.

Edo, M. (2008). Matemáticas y arte en educación infantil. UNO-Revista de Didáctica de las matemáticas, 47, 37-53.

Edo, M., Baeza, M., Deulofeu, J., Badillo, E. (2008). Estudio del paralelismo entre las fases de resolución de un juego y las fases de resolución de un problema. Unión-Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 14, 61-75.  http://www.fisem.org/paginas/union/revista.php

Edo, M., Masoliver, C. (2008). Una tienda en clase. Creación y análisis de un contexto para aprendizajes matemáticos. UNO-Revista de Didáctica de las Matemáticas, 47, 20-36.

Jiménez, P., Edo, M. (2008). Quin és el pastís més gran del món? Les matemàtiques al nostre projecte. Perspectiva Escolar, 321, 64-73.        

Murtra, A., Edo, M. (2008). El projecte de l’hort escolar. Biaix-Revista de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, 27, 34-40.

Planas, N., Edo, M. (2008). Dificultades de aprendizaje matemático asociadas al aula multicultural. Boletim do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, 52, 11-28.

Planas, N., Edo, M. (2008). Interacción entre discursos en una situación de práctica matemática escolar. C&E-Cultura y Educación, 20(4), 441-457.

Deulofeu, J., Edo, M. (2007). Preguntes i respostes sobre el calendari: reflexions sobre una manera d'ensenyar i aprendre matemàtiques. Perspectiva Escolar, 312, 11-21.

Edo, M., Deulofeu, J. (2006). Investigación sobre juegos, interacción y construcción de conocimientos matemáticos. Enseñanza de las Ciencias, 24(2), 257-268.

Badillo, E., Edo, M. (2006). Els conceptes de triangle, elements i tipus a partir del quadre "tranquil·litat" (1939), de Wassily Kandinsky. Guix-Elements d’Acció Educativa, 329, 49-57.

Fernández, A., Edo, M. (2006). Quant fa aquest camp? La necessitat de compartir una escala. Guix-Elements d’Acció Educativa, 329, 32-40.

Revelles, S., Edo, M. (2005). És o no és un cub? De la geometria a la mesura a través de la realitat. Biaix-Revista de la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de es Matemàtiques a Catalunya, 24, 78-84. http://www.xtec.net/entitats/biaix

Edo, M. (2004). La Educación Matemática en Infantil. Educar-Revista de Educación, 32, 23-38. Secretaria de Educación. Gobierno Estado de Jalisco. Méjico.

Miró, L., Saiz, M., Edo, M. (2004). La mesura del temps al llarg del temps. Biaix-Revista d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, 21, 51-62. http://www.xtec.net/entitats/biaix

Edo, M. (2003). Jocs només per calcular. Amb els petits es pot anar més enllà? Perspectiva Escolar, 273, 14-21.

Edo, M. (2000). Situaciones matemáticas: una merienda galàctica. A Revista Index/net, 4, Editorial Santillana. www.indexnet.santillana.es

Edo, M. (1999). Juegos y matemáticas en primaria. A Revista Index/net, 1, Editorial Santillana. www.indexnet.santillana.es

Edo, M. (1999). Reflexiones para una propuesta de geometría en el parvulario. Suma-Revista sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, 32, 53-60.

Edo, M. (1998). Juegos y matemáticas. Una experiencia creación y análisis de un contexto para en el ciclo inicial de primaria. UNO-Revista de Didáctica de las Matemáticas, 18, 21-37.

Edo, M., Gorgorió, N. (1998). Possibilitats geomètriques de la caixa fosca. Biaix-Revista d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, 12, 12-20.

Costa, A., Edo, M., Font, M., Forrellad, H. (1998). Disseny, aplicació i avaluació d'un taller de jocs matemàtics al cicle inicial de primària. Perspectiva Escolar, 226, 60-67.

Edo, M. (1997). Fer matemàtiques a l’educació infantil. Infància-Educar de 0 a 6 anys, 99, 18-21.

Edo, M. (1991). El càlcul mental a Parvulari, Guix-Elements d’acció educativa, 169, 11-16.

 

Llibres i capítols de llibre

Edo, M., Blanch, S., Anton, M. (coord.) (2016). El joc a la primera infància. Barcelona: Octaedro.

Edo, M., Blanch, S., Anton, M. (coord.) (2016). El juego en la primera infancia. Barcelona: Octaedro.

Blanch, S., Edo, M., Comes, P. (2013). Aprendizaje servicio (APS) en el Prácticum IV del Grado de Educación Infantil. Un enfoque educativo que fomenta la implicación social del alumnado y completa su capacitación profesional. En P.C. Muñoz, M. Raposo-Rivas, M. González, M. E. Martínez-Figueira, M. Zabalza-Cerdeiriña, A. Pérez-Abellás (Eds.), XII Symposium Internacional sobre el Prácticum y las empresas en la formación universitaria (pp. 503-516). Santiago de Compostela: Andavira.

Edo, M. (2012). Aprender a pensar y a comunicar. Introducción a las magnitudes de longitud a través de una escultura.  En E. Badillo, L. García, A. Marbà, M. Briceño (Coord.), El Desarrollo de Competencias en la clase de ciencias y matemáticas (pp. 399-423). Venezuela: Universidad de Los Andes.

Edo, M. (2012). Situaciones interdisciplinarias para el desarrollo del pensamiento matemático en Educación Infantil en la formación de maestros. En M. Marín-Rodríguez, N. Climent-Rodríguez (Eds.), Investigación en Educación Matemática. XV Simposio de la SEIEM  (pp. 427-453). Ciudad Real: SEIEM.

Badillo, E., Font, V., Edo, M., Planas, N. (2011). Analysis of mathematical solutions of 7 year old pupils when solving an arithmetic problem on distribution. En M. Pytlak, T. Rowland, E. Swoboda (Eds.), Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1832-1841). Poland: University of Rzeszów and European Society for Research in Mathematics. ISBN 978-83-7338-683-9

Edo, M. (2011). Didáctica de la Matemática en el Grado de Educación Infantil en la Universitat Autònoma de Barcelona. En M. Marín, N. Climent (Eds.), La formación inicial del profesorado de matemáticas ante la implantación de los nuevos grados en infantil, primaria y máster de secundaria. Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática SEIEM. Santander: Castro Urdiales.

Edo, M., Badillo, E. (2010). Arte y Matemáticas en el aula. Construcción interdisciplinaria del conocimiento. En R. González,  M. Á. Moleón, C. González (Eds.), I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”  (pp. 307-312). Granada, 3-6.

Edo, M. (2009). Estética y emociones en la formación matemática de maestros. En N. Planas,  A. Alsina (Eds.), Educación matemática y buenas prácticas (pp. 244-253). Barcelona: Graó.

Edo, M., Balbás, S., Masip, A. (2009). Identificación y comparación de formas y longitudes. Niños de cuatro años y la escultura “Live back!”. En J. Giménez (Ed.), La proporción: arte y matemáticas (pp. 123-140). Barcelona: Graó.

Edo, M., Escalas, M. T., Malagrida, R., Pericot, J., Ruiz, I., Segarra, D., Senra, P.,  Zorrilla, J. (2009). El Científic dibuixat. Barcelona: Lulu.com

Roc, M., Edo, M., Martín, C., Hernández, M. (2009). El pràcticum de magisteri i la diversitat cultural. Dins M. A. Essomba, D. Muntané (eds.), Treball en xarxa a la formació inicial dels professionals de l'educació (pp.1-18). Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Masoliver, C., Edo, M. (2009). Todos nuestros zapatos tienen números. En N. Planas, A. Alsina (Eds.), Educación matemática y buenas prácticas (pp. 81-92). Barcelona: Graó.

Badillo, E., Edo, M. (2008). Taller de arte y geometría en el ciclo superior de primaria III: Polígonos. Documentación para el taller. En C. Tomás, M. Casas (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos. Desarrollo Curricular, Experiencias (pp. 1-43). Barcelona: Wolters Luwer España.

Badillo, E., Edo, M. (2008). Taller de arte y geometría en el ciclo superior de primaria III: Polígonos. En C. Tomás, M. Casas (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos. Desarrollo Curricular, Experiencias (pp. 1-59). Barcelona: Wolters Luwer España.

Edo, M., Badillo, E. (2007). El pràcticum de magisteri, un espai per a la innovació i la recerca a l'aula. Dins M. Anton, M. Oller (eds.), El pràcticum: present i futur a reflexió (pp. 95-100). Barcelona: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona.

Edo, M., Deulofeu, J., Badillo, E. (2007). Juego y matemáticas: Un taller para el desarrollo de estrategias en la escuela. En M.I. Berenguer, et al. (Eds.), Actas XIII JAEM, Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas. Granada: Publicaciones FESPM.

Badillo, E.; Edo, M. (2007). Taller de arte y geometría en el ciclo superior de primaria II: Triángulos (2ª parte). En C. Tomás, M. Casas (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos. Desarrollo Curricular, Experiencias (pp. 1-25). Barcelona: Praxis.

Badillo, E., Edo, M. (2007). Taller de arte y geometría en el ciclo superior de primaria II: Triángulos. Documentación para el taller. En C. Tomás, M. Casas (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos. Desarrollo Curricular, Experiencias (pp. 1-45). Barcelona: Wolters Luwer España.

Badillo, E., Edo, M. (2006). Taller de arte y geometría en el ciclo superior de primaria II: Triángulos (1ª parte). En C. Tomás, M. Casas (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos. Desarrollo Curricular, Experiencias (pp. 1-39). Barcelona: Praxis.

Edo, M. (2006). Matemática y arte, un contexto interdisciplinario. Actas 1º Congreso Internacional de Lógico-Matemática en Educación Infantil. World Association of Early Childhood Educators. Madrid.

Edo, M. (2006). Educació matemàtica versus instrucció matemàtica. Dins C. Casacuberta, J. Deulofeu, P. Royo (eds.), La formació del professorat de matemàtiques: d'infantil a la universitat. Trobada SCM-FEEMCAT 2005 (pp. 23-44). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Edo, M., Revelles, S. (2006). Taller de geometría, recorrido geométrico y duda que nos conduce a la medida en el ciclo inicial. En C. Tomás, M. Casas (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos. Desarrollo Curricular, Experiencias (pp.1-22). Barcelona: Praxis.

Edo, M., Fernández, A. (2006). Aprendizajes matemáticos en el proyecto "los deportes". En C. Tomás, M. Casas (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos. Desarrollo Curricular, Experiencias (pp. 1-18). Barcelona: Praxis.

Edo, M. (2005). Educación Matemática y competencia social en la formación inicial. En S. García y otros (Eds.), XII JAEM, Jornadas para el aprendizaje y la enseñanza de las Matemáticas (pp. 393-404). Albacete: Servicio de Publicaciones de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM).

Edo, M. (2005). Matemática y Arte en la Educación Infantil, a partir del cuadro “Bailando por miedo” de Paul Klee. En D. Couso, E. Badillo, A. Adúriz-Bravo, G. Perafán (Eds.), Unidades didácticas en ciencias y matemáticas. (pp. 93-126). Bogotá: Magisterio.

Edo, M., Deulofeu, J. (2005, setiembre). Juegos, interacción y construcción de conocimientos matemáticos:investigación sobre una práctica educativa. Actas IX Simposio SEIEM, Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (pp. 187-195). Córdoba.

Badillo, E., Edo, M. (2005). Taller de arte y geometría I: Ángulos. Documentación para el taller. Desarrollo Curricular. Estrategias e Instrumentos. En Tomás, C., Casas, M. (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos (6-12 años) (pp. 1-35). Barcelona: Praxis.

Edo, M. (2004). Taller de juegos y matemáticas en el ciclo inicial de primaria, Desarrollo curricular. Estrategias e instrumentos. En C. Tomás, M. Casas (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos (pp. 1-13). Barcelona: CISSPRAXIS. 

Edo, M., Revelles, S. (2004). Situaciones matemáticas potencialmente significativas. En M. Antón, B. Moll (Eds.), Educación infantil. Orientación y recursos (0-6 años) (pp.103-179). Barcelona: Praxis.

Badillo, E., Edo, M. (2004). Taller de arte y geometría, en el ciclo superior de primaria, I: Ángulos. Desarrollo Curricular. Estrategias e Instrumentos. En C. Tomás, M. Casas (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos (6-12 años) (pp. 1-28). Barcelona: Praxis.

Edo, M. (2003). Taller de juegos y matemáticas. Documentación para el taller. Desarrollo curricular. Estrategias e instrumentos. En C. Tomás, M. Casas (Eds.), Educación Primaria. Orientaciones y Recursos (pp. 1-59). Barcelona: Praxis.

Edo, M. (2003). Intuir y construir nociones geométricas desarrollando sentimientos y emociones estéticas. Ponencia invitada. En C. Duque, L. Balbuena, J.M. Méndez, D. Coba, J.A. Garcia (Eds.), Actas de las XI Jornadas sobre el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas (pp. 233-249). Tenerife: Consejería Educación, Gobierno Canarias.

Edo, M. (2000). Mundo Matemático. Formas en el espacio (2). En M. Antón, B. Moll, (Eds.), Educación Infantil. Orientación y recursos (0-6 años) (pp. 301- 409). Barcelona: Praxis.

Edo, M. (2000). Mundo Matemático. Formas en el espacio. En M. Antón, B. Moll, (Eds.), Educación infantil. Orientación y recursos (0-6 años) (pp. 301-409). Barcelona: Praxis.

 

Altres publicacions

Edo, M. (2006). Tesis doctorals en didàctica de les matemàtiques. Biaix- Revista d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, 25, 101-102.

Edo, M. (2005). Tesis doctorals en didàctica de les matemàtiques. Biaix-Revista d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, 23, 94-95.

Edo, M. (2005). Secció Agenda. Biaix-Revista d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, 23, 91-92.

Segarra, Ll., Barba, C., Edo, M., Marzo, R. (2008). Dracs 3, 4 y 5. Barcelona: Teide.

Segarra, Ll., Marzo, R., Edo, M., Capdevila, R. (2005). Chío-Chío! Cuaderno de Figuras, Números, Dimensión y Problemas. Barcelona: Teide.

Edo, M. (2002). Jocs, interacció i construcció de coneixements matemàtics. Tesis doctoral. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

Edo, M. (1996). Taller de jocs al cicle inicial: Disseny, experimentació i avaluació d'una situació didàctica per a la construcció conjunta de coneixements matemàtics. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Treball de recerca de Doctorat en didàctica de les Ciències i les Matemàtiques del Departament de didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B