Competències

Sanmartí, N. (2011) Competencias: más burocracia o un constructo útil. En: Vallès, j.; Ávarez, D., & Rickenmann (eds.), L’activitat docent. Intervenció, Innovació, Investigació (pp. 81-96) Documenta Universitaria (Girona) [ISBN: 978-84-92707-75-1]

Sanmartí, N. (2010) Ser competent llegint ciències. En: Márquez, C.; Prat, A. (cdres.) Competència científica i lectora a secundària. L'ús de textos a les classes de ciències. (pp. 10-16) Col·lecció Dossiers Rosa Sensat. Barcelona: Ed. Rosa Sensat. [ISBN: 978-84-9274-82-42]

Sanmartí, N. (2009) Avaluar per desenvolupar competències: Avaluar competències. Guix: Elements d'acció educativa. Nº359 (Ejemplar dedicado a: Competències a l'escola), 49-53 [ISSN 0213-8581]

Oliveras, B.; Sanmartí, N. (2008) Treballant les competències a la clase de química. Educació Química. Vol.1, 17-23

Sanmartí, N. (2008) Què comporta desenvolupar la competencia científica. Guix. Vol.344, 11-16

Sanmartí, N.; Sardà, A. (2007) Luces y sombras en la evaluación de competencias: El caso PISA. Cuadernos de Pedagogía. Vol.370, 60-63

Sanmartí, N. (2003) “Ensenyar ciències a partir d’un currículum fonamentat en el desenvolupament de competències bàsiques” En: Congrés de competències bàsiques. Consell Superior d’Avaluació. (CD) Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

Campus d'excel·lència internacional U A B