Educació ambiental

Castelltort, A. Sanmartí, N. (2013) "De mica en mica s'omple la pica... també en l'educació ambiental" Cooperació catalana. Nº 366, 18-21

Gómez, A., Sanmartí, N., Pujol, R. M. (2005) Els éssers vius i els canvis ambientals: el cas dels incendis forestalls. Perspectiva escolar. Nº292, 19-25 [ISSN 0210-2331]

Sanmartí, N.; Pujol,R.M. (2002) "¿Qué comporta "capacidad para la acción" en el marco de la escuela?" Investigación en la escuela. Vol. 46, 49-55

Sanmartí, N. (2002) “La diversitat: un fet irreversible” En: Prats, J, (ed). La Secundària a examen. (pp.183-202) Proa (Barcelona) [ISBN: 84-8437-483-1]

Sanmartí, N. (2001) “La recerca en el camp de l’Educació Ambiental i en ambientalització universitària” En: III Seminari d’ambientalització curricular de les facultats de Ciències de l’Educació de Catalunya. (pp.55-61) Generalitat de Catalunya (Barcelona) [ISBN. 40.820-2001]

Sanmartí, N. (1999) "De què parlem quan parlem d’educar i d’educar ambientalment?” Societat Catalana d’Educació Ambiental. Vol. 18, (pp.15-18)

Milà, C.; Sanmartí, N. (1999) "A model for fostering the transfer of learning in Environmental Education" Enviromental Education Research. Vol. 5(3), 237-266

Sanmartí, N. (1999) "Deixem que les papallones puguin volar?" En: AA.VV. Educació Ambiental. (pp. 39-44) A. Mestres Alexandre Galí, Terrassa [ISBN 84-699-0402-7]

Sanmartí N.; Tarín, R.M. (1998) "Orientacions pedagògiques" y "Pedagogical guidelines" En: Franquesa, T. (dir) Hábitat. Guia d'activitats per a l'Educació Ambiental". (versión en catalán). "Habitat. Guide to environmental education activities" (versión en inglés) [ISBN 84-7609-884-7]

Sanmartí, N. (1997) "L'educació ambiental a l'escola: reflexions des de l'àrea de Ciències Experimentals." En: Franquesa, T.; Pujol, R.M.; Tarín, R.; Torras,A.; Sanmartí N. "L'educació ambiental a l'escola: noves línies de reflexió i actuació. Materials per a l'acció educativa". Dossiers de Rosa Sensat. (pp.21-34) Rosa Senat, Barcelona.  [ISBN: 84-89149-30-5]

Sanmartí, N. (1996) "El aprendizaje de actitudes y comportamientos en relación a la Educación Ambiental: reflexiones desde el área científica" En Nuño, T. ; Martínez, K. (eds). Educar a favor del medio. (pp. 163-183) Univ. del País Vasco, Bilbao [ISBN:84-600-9268-2]

Sanmartí N.; Tarín, R.M. (1996) "Orientaciones pedagógicas" En: Franquesa, T. (dir). "Hábitat. Guía de actividades para la educación ambiental". (pp. 20-24) MOPU, Madrid

Espinet, M.; Gamero, S.; Pujol, R.M. ; Sanmartí, N. (1995) "La formación de maestros en educación ambiental a través de la resolución de problemas" Actes del Symposium d'Innovació Universitària: "Disseny, desenvolupament i avaluació del currículum universitari" (pp. 173-189) Universitat de Barcelona, Barcelona.

Pujol, R.M. ; Sanmartí, N. (1995) "Integració de l'educació ambiental en el currículum de ciències" En: Recerca i Ensenyament de les Ciències Naturals. (pp. 151-158) Onda, Barcelona

Redacción (1993) "L'Educació Ambiental i la Reforma Educativa: Parlem-ne amb Neus Sanmartí" Educació Ambiental. Vol. 3, 6-11

Sanmartí, N.; Tarín, R. M. (1991) "L'educació ambiental, una necessitat de formació actual?" Butlletí de Mestres. Vol. 229, 9-14

Sanmartí, N. (1990) "Educació ambiental: què, com" Perspectiva escolar. Nº143, 18-23

Campus d'excel·lència internacional U A B