Projecte Corrandescola

Corrandescola és un projecte d'innnovació, formació i recerca a l'entorn de les cançons amb text improvisat (glosa/corrandes) a Primària. 

Aquest projecte sorgeix arran de la tesi doctoral i per impulsar-se va comptar amb el suport de l'ICE de la UAB i del Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament.

Actualment, en format de trobada interescolar, està implementat a Vilafranca del Penedès, Barcelona, La Seu d'Urgell i Terres de Ponent. I compta amb el suport dels ajuntaments de Vilafranca del Penedès. La Seu d'Urgell i de Barcelona (a través de l'ICUB); del Servei Educatiu de l'Alt Penedès, el Consorci d'Educació de Barcelona, els Serveis Territorials del Dept. d'Educació a Lleida, l'Associació Cor de Carxofa i l'ICE de la Universitat de Lleida.

També cal destacar que fruit de la bona experiència al voltant d'aquest projecte a Barcelona, des del curs 2017-18 es va desenvolupar un projecte per a Secundària, Improversem, també amb el suport de l'ICUB i del Consorci d'Educació de Barcelona. Podeu veure'n una notícia a: https://criatures.ara.cat/escola/improversem-promoure-oralitat-joves_0_2...

INICI del PROJECTE: Octubre 2006

FINALITZACIÓ: Projecte en curs

IP: Albert Casals

 

ACTIVITATS I PUBLICACIONS RELACIONADES

 

Tesi doctoral

      Casals, A. (2009). La cançó amb text improvisat: disseny i experimentació d'una proposta didàctica per a Primària. Tesi doctoral. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB. Mercè Vilar & Jaume Ayats, directors. Consultable a: http://www.tdx.cat/TDX-0324110-114328

 

Llibre amb la proposta didàctica

 

 

     Casals, A. (coord) (2010). Corrandescola: Proposta didàctica per treballar la glosa a Primària. Cerdanyola del Vallès: ICE-UAB.

 

 

 

 

 

Articles i capítols de llibre

    Casals, A. (2019). Cantar corrandes: un patrimoni cultural i un valor educatiu a l’alça. Mirmanda. Revista de cultura /revue de cultura, 12, 108-111.

    Casals, A. (2018). Singing Improvised Verses to Promote the Language in Schools: The case of Catalonia. A X. Irujo (ed.), World Improvised Verse Singing (pp. 121-137).Reno: Center for Basque Studies, University of Nevada.

    Casals, A. (2017). La cançó improvisada en la cruïlla sobre el sentit de la tradició a l'escola. Caramella. Revista de música i cultura popular, 37.

    Casals, A., i Sabater, D. (2016). Glosar: un recurs pedagogic i lúdic. A N.Camps, M.Casas, L.Comajoan i T. Puntí (eds.), L'ensenyament del català als territoris de parla catalana. Estat de la qüestió i perspectives de futur. Vic: Servei de Publicacions de la UVic-UCC.

    Casals, A. (2015). El projecte Corrandescola: balanç i mirada envers el futur. Caramella. Revista de música i cultura popular, 32.

    Casals, A. (2015). Cantar, improvisar, conversar... glosar! TaNtágORa - Revista de literatura oral. Disponible 16/12/2019 a: http://revistatantagora.net/va-de-pensar-cantar-improvisar-conversar-glosaralbert-casals/

    Casals, A. (2013). Aplicación del concepto de 'experiencia crítica' al análisis de innovaciones educativas. Tendencias pedagógicas, 21, 79-97.     

    Casals, A. (2012). 'Corrandescola': del cant a la improvisació poètica. Temps d'Educació, 42, 111-130.

    Casals, A. & Pla, G. (2012). Glosar: expresión, poética y canto. Cuadernos de Pedagogía. 423, 61-63.

    Casals, A, Vilar, M & Ayats, J. (2011). “I’m not sure if I can... but I want to sing!”: Research on singing as a soloist through the art of improvising verses. British Journal of Music Education, 28(3), 247-261.

    Casals, A. (2011). Glosar a l’escola primària? Guix, 375, 49-53.

    Casals, A. (2011). Canta i et diré com t'expresses. ARTICLES de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 54, 37-44.

    Casals, A, Ayats J & Vilar M.  (2010).  Improvised song in schools: breaking away from the perception of traditional song as infantile by introducing a traditional adult practice. Oral Tradition, 25(2), 365-380.http://journal.oraltradition.org/issues/25ii/casals

      Casals, A. (2010). Trencant estigmes tot glosant... Revista electrònica PRODIEMUS. http://www.prodiemus.com/parlem/articles/0000138.pdf

      Casals, A, Vilar M & Ayats J.  (2008).  La investigación-acción colaborativa: Reflexiones metodológicas a partir de su aplicación en un proyecto de Música y Lengua.Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, 5(4), 1-17. http://www.ucm.es/info/reciem/v5n4.pdf

      Casals, A. (2008). El cant improvisat a l’escola primària. Sons de la Mediterrània, 4, 14.

 

Presentacions a congressos o jornades:   

    Casals, A., i Calaf, M. (2018). Què vols dir? Vine i rima amb mi. Ponència convidada a la Jornada de Centres de Recursos Pedagògics i Camps d'Aprenentatge: CRP i CdA, serveis educatius clau per a l'acompanyament i la transformació educativa. Barcelona (UPC), juliol 2018.

    Calaf, M. (2018). La Corrandescola a Vilafranca del Penedès. Experiència presentada al Fòrum d'Educació i Cultura Popular. Barcelona, gener 2018. 

    Casals, A. (2016). Glosa, vivència y uso de la llengua en el marco escolar. Ponència convidada a Europa bat-batean: Encuentro Internacional de Canto Improvisado. Donostia, juliol 2016.

    Casals, A. (2014). Glosar: una activitat pedagògica i lúdica. Comunicació presentada al IV Simposi Internacional d'Ensenyament del Català. Vic, abril 2014.

    Casals, A. (2012). Sung conversations in primary schools: an innovative proposal in Catalan Schools. Comunicació presentada al 30th ISME World Conference on Music Education. Tessalònica, juliol 2012.

    Casals, A. (2012). LA cançó improvisada a les escoles de Catalunya. Presentació dins de la taula rodona "Experiències i projectes de cant improvisat en l'àmbit educatiu", en el context de la Mostra-Taller de Cant Improvisat dels Països Catalans. Reus, gener de 2012.

     Casals, A., Calaf, M., Rafecas, J. i Bertran, G. (2011). Corrandescola: conversar a través de les gloses. Sessió divulgativa per a mestres de primària i professors de Secundària del Penedès. Vilafranca del Penedès, novembre 2011.

     Casals, A., Pla, G. (2011). Corrandescola: conversar a través de les gloses. Sessió divulgativa per a mestres de primària i professors de Secundària del Gironès. Cassà de la Selva, novembre 2011.

     Casals, A. & Vilar, M. (2010). Cantar versos improvisats al'escola primària: un exemple al voltant de la innovació didáctica com a experiència crítica. Comunicació presentada al CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques. Girona, febrer 2010. Consultable a: http://hdl.handle.net/10256/2704

      Casals, A. (2009). Improvised songs as a transdisciplinary repertoire: music, language and social experience. Workshop al  6th Research in Music Education Conference (RIME). Exeter, abril 2009.

      Casals, A. (2009). Generalist and Music Teachers working together. Contribució al Simposium “Ways and models of teaching integrated music education in pre-service and in-service teacher education”, dins del 6th Research in Music Education Conference (RIME). Exeter, abril 2009.

      Casals, A. (2009). Iniciació a la glosa. Comunicació convidada al Seminari de recursos per a l’ensenyament de la llengua. Vic, febrer, 2009.Casals, A. & Vilar, M. (2008). The improvised song in elementary school: a collaborative research. Pòster presentat a The 28th World Conference of the International Society for Music Education. Bologna, juliol 2008.

      Casals, A. & Vilar, M. (2008). De la investigación universitaria a la aplicación escolar: introducción de la canción improvisada en una escuela de Primaria. Comunicació presentada al  I Congreso de Educación e Investigación Musical. Madrid, febrer-març 2008. Consultable a: http://sem-ee.creando.net/pdfs/Actas%20CEIMUS.pdf

      Casals A. & Vilar, M. (2007). Investigación colaborativa e interdisciplinar: una propuesta desde la canción improvisada. Comunicació presentada al   IV Seminario Complutense de Investigación en Educación Musical. Madrid, juny 2007.

 

Grups de Treball

La cançó improvisada a Primària va ser un grup de treball de mestres de música i de llengua (generalistes) de Primària. Reconegut com a grup de recerca i de formació de formadors per l'ICE de la UAB (2007-2011).

El curs 2010-11 també va funcionar un grup de treball de professors de Secundària, Glosa a Secundària, integrat per professorat de l'àrea de llengua, música i ciències socials de diversos instituts de Catalunya. Aquest grup va ser impulsat des del Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament i ha portat a terme diverses experiències a ESO.

 

 

 

 

Formació permanent

Durant els cursos 2009-10 i 2010-11 es van portar a terme diversos seminaris de formació per a mestres sota el títol "La cançó improvisada" (15h de formació inicial bàsica) i "Aplicació de la cançó improvisada" (30h de formació aplicada) dins del Pla d'Immersió Lingüística, promoguts primer per l'anomenat Servei d'Immersió i Ús de la Llengua del Departament d'Educació, ara Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament. S'han realitzat seminaris als següents Serveis Territorials: Lleida, Girona, Vallès Occidental, Tarragona, Terres de l'Ebre, Barcelona ciutat, Catalunya Central i Barcelona comarques.

Per altra banda, el juliol de 2012 es van dissenyar i realitzar sessions de formació per a mestres incloses dins de l'Escola d'Estiu de Glosa, a Espolla (Alt Empordà), organitzades pel mateix municipi i l'associació Cor de Carxofa. Aquesta escola d'estiu va tenir continuïtat fins l'any 2018.

En elm marc de

 

Assessorament o pilotatje de projectes a escoles

De forma directa, s'han assessorat o pilotat projectes en escoles de Primària de Girona, Lleida, Tarragona, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Sant Vicenç de Castellet, Cassà de la Selva, Artés i Fontcoberta, Barcelona, La Seu d'Urgell, Lleida i voltants, etc.

 

Altres cursos, tallers o xerrades

S'han realitzat tallers o cursos a llocs com l'Escola d'estiu del Penedès (Saifores 2010), a l'Escola d'estiu de l'AEMCAT (Tortosa 2010 i Barcelona 2011), a les 4es Jornades d'Experiències Musicals (Barcelona, 2011), a la Universitat Catalana d'Estiu (Prada de Conflent, 2011), a la Mostra-taller de Cant Improvisat (Reus, 2012) o al curs Músiques del món a l'aula (Barcelona, cursos d'estiu de l'ESMUC, 2012). Així mateix, s'han realitzat tallers en congressos i cursos dins de l'àmbit europeu (Exeter, UK, 2009; Mannheim, Alemanya, 2012; Schiers, Suïssa, 2012).

 

Mostra de glosa escolar

Corrandescola a Linguamón ha estat la primera mostra de glosa escolar que s'ha dut a terme a Catalunya. Des del grup de treball -i juntament amb Linguamón, el Departament d'Ensenyament i l'associació Cor de Carxofa- hem impulsat aquest acte especial que s'emmarca dins de 2011 Any de la Paraula Viva (dins de l'any Maragall i amb motiu del centenari de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans). Podeu veure'n un vídeo-resum clicant aquí.

Fruit d'aquesta primera experiència, es va implementar a:

      - Vilafranca del Penedès, Corrandescola a Vilafranca, des del curs 2012-13 fins a l'actualitat. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i del Servei Educatiu de l'Alt Penedès.

      - Barcelona, Corrandescola a Barcelona, des del curs 2015-16 fins a l'actualitat. Amb el suport de l'ICUB (Ajuntament de Barcelona), el Consorci d'Educació de Barcelona i l'Associació Cor de Carxofa.

      - La Seu d'Urgell, Corrandescola a La Seu d'Urgell, des del curs 2015-16 fins a l'actualitat. Amb el suport de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell.

      - Lleida, Corrandescola a Ponent, des del curs 2018-19 fins a l'actualitat. Amb el suport dels Serveis Territorials dl Dept. d'Educació a Lleida i de l'ICE de la Universitat de Lleida.

Bloc

Notícies i materials al voltant del projecte Corrandescola: http://corrandescola.blogspot.com/p/que-es-la-corrandescola.html

També trobareu informació sobre la glosa a l'escola a:

http://blocs.xtec.cat/glosa/

http://www.eduglosa.cat/

Campus d'excel·lència internacional U A B