Anna Gil Bardají

Doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2008.

Professora al Departament de Traducció i Interpretació de la UAB, on des de l'any 2001 imparteix les assignatures de traducció de l'àrab al castellà i al català. Al seu torn, és docent de l'assignatura Mediació i Interpretació d'Enllaç del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals de la UAB.

En els últims anys la seva recerca s'ha centrat en l'anàlisi del discurs sobre l'Orient a través de la traducció, en la traducció i la interpretació als serveis públics i en la traducció de textos filosòfics de l'Orient Antic.

És també traductora de l'àrab i del francès al castellà i al català.

Entre les seves publicacions destaca "Traducir al-Andalus" (Edwin Mellen Press, 2009). També ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades i ha participat com a ponent en diversos congressos internacionals.

És membre del grup MIRAS (Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social) i del grup TRAFIL (Traduir i Apropar Filosofies Llunyanes).

També és coordinadora del Màster d'Estudis Àrabs Contemporanis de la UAB. 

Dades de contacte: 

Facultat de Traducció i Interpretació
Despatx 1022. Tel. 93 5913372
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra

email: anna.gil.bardaji@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B