Presentació

 

          Anna Piella Vila, Dra. en Antropologia Social i Cultural, és profesora titular del departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinadora, juntament amb Jordi Grau, del getp-GRAFO (Grup d'Estudi Transcultural del Parentiu) equip d'investigació del GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada) de la UAB. Les principals línes de recerca es centren en les relacions de parentiu des d'una perspectiva transcultural i l'etnografia dels pobles aborigens australians. Ha realitzat treball de camp a Austràlia (Northeast Queensland) sobre la construcció del parentiu en una comunitat aborigen dyirbal. Publicacions resultat d'aquestes investigacions són: Parentiu a Jambun. Canvis i continuïtats en una comunitat aborigen d'Austràlia (2002), "Los niños soñados. Creencias sobre procreación entre los aborígenes del nordeste de Australia" (2002), “Familias y Parientes. Referentes identitarios y puentes culturales” (2006) i  “Parentesco, Identidad y Territorio. El modelo procreativo de los dyirbal” (Nordeste de Australia, 2011).  Actualment el seu ámbit d'investigació s'orienta cap a les representacions del parentiu i la vinculació entre parentiu i infecunditat (‘Fills sense Fills’).

Departament d'Antropologia Social i Cultural

Facultat de FIlosofia i Lletres
Despatx B9-2007

08193, Bellaterra (Barcelona)

Tel. + 34.3.581.3249 /Fax.: + 34.3.586 83 23

anna.piella@uab.cat

Universitat Autònoma de Barcelona.

Campus d'excel·lència internacional U A B