Postgrau

Màster Oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

- Mòdul 3. Ensenyament i aprenentatge de la llengua xinesa (2018/19, 19/20)

Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals

- Traducció audiovisual pràctica xinès-castellà (2013/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20)

Màster en Traducció i Interpretació Professional Xinès- Espanyol

- Traducció audiovisual xinès-castellà (cursos 2005/06, 06/07, 07/08)
- Traducció de temes de política internacional xinès-castellà (cursos 2004/05, 05/06, 06/07, 07/08)

Campus d'excel·lència internacional U A B