Ressenyes

- Casas-Tost, H. 2013. Ressenya de Martínez Sierra, Juan José (coord.) Reflexiones sobre la traducción audiovisual. Tres espectros, tres momentos. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation, 59 (2), 253-255.

- Casas-Tost, H. 2013. Ressenya de Yuan, Xiaohui. Politeness and Audience Response in Chinese-English Subtitling. JoSTrans. The Journal of specialised translation, 19: 154-156.

- Casas-Tost, H. 2010. Ressenya de Fong, Gilbert, Kenneth K.L. Au (eds.). Dubbing and Subtitling in a World Context. JoSTrans. The Journal of specialised translation, 14: 282-283.

- Casas-Tost, H. 2009. Ressenya de Alen, E. (ed.) “Ser traduït o no ser. Informe PEN/IRL sobre la situació internacional de la traducció literària.” Quaderns. Revista de traducció, (16): 323-325.

- Casas-Tost, H.; 2009. Ressenya de Matamala Ripoll, A. “Interjeccions i lexicografia. Anàlisi de les interjeccions d'un corpus audiovisual i proposta de representació lexicogràfica”. Quaderns. Revista de traducció, (16): 329-331.

- Casas-Tost, H. 2008. Ressenya de Bueno García, Antonio; Anguiano Pérez, Rocío; Adrada Rafael, Cristina (eds.) "Intersemiótica y traducción. Traducción y signos no lingüísticos". JoSTrans. The Journal of specialised translation, 09: 142-144.

Campus d'excel·lència internacional U A B