Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage, (Apressureu-vos lentament, i, sense perdre coratge,)

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, (vint vegades sobre la taula disposeu la vostra obra,)

Polissez-le sans cesse et le repolissez, (Milloreu-la sense parar, i milloreu-la de nou,)

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez (Afegiu poc, i sobre tot esborreu)

Nicolas Boileau (1636-1711)

 

Sóc expert en l’ús de mètodes de modelització molecular per la predicció de les interaccions entres proteïnes i compostos químics de “petita dimensió” (compostos orgànics, inorgànics i pèptids). He enfocat els meus 15 anys d’experiència en aquest camp cap al disseny i el metabolisme de fàrmacs; l’últim amb una forta orientació cap a la farmacogenòmica.

Molt interessat en dissenyar noves entitats biològicament actives, aprofito els meus coneixements per desenvolupar una línia original destinada a entendre la els fenòmens de reconeixement complexes pel disseny de metal·loenzimes artificials i metal·lofàrmacs. Casi bé únic al món en interessar-se a aquest àmbit amb eines computacionals, aposto que aquesta línia tindrà, a cort termini, un impacte important pel desenvolupament de catalitzadors verds amb alta potencial en la síntesi d’espècies orgàniques complexes així que la generació de nou fàrmacs capaços de reconèixer de manera molt especifica dianes terapèutiques (proteïnes o DNA). 

Campus d'excel·lència internacional U A B