Comandaments

Aquí teniu una llista de funcions de chimera a les quals podeu accedir des de el command line o des de els menus del mateix programa

Funció comandament Menu
obrir un fitxer pdb open + 4lletres pdb

file-> fetch by ID (online)

file -> open (on site)

Guardar session chimera save file -> Save Session As ...
seleccionar atoms,residus, cadenes, etc. select selection Select -> selection
seleccionar una zona a partir d'una selecció anterior select sel (o nom de la selecció) zr < X (on X és la distancia a la qual es troba com a mínim un àtom dels residues que poden apareixer seleccionats)selection Select -> selection
Nombrar una selecció donada namesel Select -> Name Selection
seleccionar una selecció previament nombrada select name_selection Select -> Named Selection
representar els àtoms en ball & stick represent bs selection Actions -> Atoms & bonds -> ball & stick
representar àtoms en wire represent wire selection Actions -> Atoms & bonds -> wire
mostrar/amagar uns objectes donats (desapareixen els altres) show selection/ ~show selection Actions-> Atoms & bonds -> show only/hide
mostrar/amagar uns objectes donats (es queden els altres) display selection/~display selection Actions-> Atoms & bonds -> hide
mostrar/amagar les estructures secondaries ribbon/~ribbon Actions-> ribbons -> show/hide
Guardar una representació/orientació savepos name_pose none
Tornar a una representació/orientació guardada reset name_pose none
Generar animacions entre diferents orientacions guardades fly n_steps name_posea name_poseb none
aliniar dues estructures mmaker #0 #1 Tools -> structure comparison -> MatchMaker
etiquetar els residues d'une selecció rlabel selection Actions -> label -> Residue
Modificar els labels de residues al format AMA NUM labelopt resinfo %(name)s %(number)s  
Canviar el color de fons

back option color

option = solid o gradient

 
Campus d'excel·lència internacional U A B