Recerca

Desenvolupem i apliquem tècniques de modelització molecular per estudiar fenòmens de recognicions moleculars complexes. Per superar les limitacions inherents als mètodes estàndards, posem a punt  nous protocols que combinen varies tècniques simultaneament. Aquestes metodologies integratives s'apliquen en diferents temàtiques encara que tenim una certa preferència cap a problemes de disseny moleculars. Les meves línies d'investigació inclouen:

Disseny de Metal·loenzimes Artificials

La biocatalísi, amb finalitat de generar catalitzadors efectius, especifics i poc contaminants representen una solució de futur de l'indústria química. Diferents estratègies s'utilitzen en aquest vast àmbit. Un d'aquests és l'incorporació de catalitzadors inorgànics dins de macromolècules biològiques. Altament dependent de coneixements moleculars pel seu èxit, el disseny d'aquest tipus de biocatalizador pot benificiar-se de dades obtingudes gràcies a la modelització molecular. Amb la necessitat de superar els límits de les tècniques computacionals d'avui día, hem generat una serie d'eines eficient en aquest particular àmbit. Apliquem aquests nous protocols a reaccions químiques claus en el processos de química farmaceùtica.

Disseny de fàrmacs i metalofàrmacs

Apliquem la nostra experiència en temes de reconeixement moleculars en la generació de noves especies candidates a fàrmacs pel tractament de diverses enfermetats com a cancer i HIV. Els nostres apropaments són novedosos combinant les capacitats predictives de tècniques de diferents àmbits de la química computacional i la biofísica. Una de les nostres particularitat és la busqueda de fàrmacs amb estructures molecular basat amb metalls de transicions.

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B