Docència

Curs 2020-2021

GRAU

Segon quadrimestre

Grau de Filosofia: FILOSOFIA MEDIEVAL: dilluns, de 10 h a 11.30 h i dijous, de 8.30 h a 10 h.

Grau d'Humanitats: PENSAMENT FILOSÒFIC ANTIC I MEDIEVAL: dilluns, de 8.30 h a 10 h i dijous, de 10 h a 11.30 h.

MÀSTER

IDENTITAT EUROPEA MEDIEVAL (Mòdul Pensament Medieval i memòria històrica)

(Universitat de Lleida, coord., Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Murcia)

Campus d'excel·lència internacional U A B