Publicacions

LLIBRES

Llibres d’autoria única

1. Arnau de Vilanova, espiritual: guia bibliogràfica (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 17), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1994, 176 p.

Ressenyes de Bernardino de Armellada dins «Collectanea Franciscana», 66 (1996), 322-323; Agustí Boadas dins «Archivo Ibero-Americano», 56 (1996), 472-473, i, en català, dins «Revista Catalana de Teologia», 21/2 (1996), 485-487; M. Cabré dins «Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam», 15 (1995), 496-497; Míkel de Epalza dins «Índice Histórico Español», 32 (1994), 111; Eugène Manning dins «Bulletin de Théologie Ancienne et Médiévale», 16 (1995), 221; Jaume de Puig dins «Revista Catalana de Teologia», 20/1 (1995), 207-208; Francesco Santi dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 13 (1994), 426-427, i una segona del mateix F. Santi dins «Medioevo Latino», 15 (1994), 63. Resums: «Qüern», 1 (1995), 69; «Bibliographie Annuelle du Moyen Âge Tardif», 5 (1995), n. 359.

2. Arnau de Vilanova (Episodis de la Història, 313), Barcelona, Rafael Dalmau editor, 1997, 96 p.

Ressenyes d'Ignasi Aragay dins «Avui» (21 de desembre de 1997), 54; Agustí Boadas dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 17 (1998), 631; Josep Ferrer i Bojons dins «La Veu de l'Anoia», 12 de desembre de 1997, 29; Joan Gala dins «Som», 183 (1998), 28; Pep Martí dins «El Triangle», 424 (1998); Josep Perarnau dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 18 (1999), 1006; Albert Soler dins «Llengua & Literatura», 11 (2000), 482-484; R.D. dins «Archivum Fransciscanum Historicum», 94 (2001), 529-530. Resums: «Medioevo Latino», 22 (2001), 55; «Qüern», 3 (1999), 110; «Bibliographie Annuelle du Moyen Âge Tardif», 10 (2000), n. 279.

3. Les raons d'un anunci apocalíptic (Col·lectània Sant Pacià, 61), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 1998, 394 p. 

Ressenyes de Miquel Batllori dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 17 (1998), 630-631; i dins Obra completa XIX, València, 2003, 522-523; Josep Perarnau dins «Archivum Franciscanum Historicum», 92 (1999), 251-253; Jorge M. Ayala dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 6 (1999), 300; Evangelista Vilanova dins «Qüestions de vida cristiana», 192 (1990), 129-130; Agustí Boadas dins «Revista Catalana de Teologia», 24 (1999), 527-529; Josep Ignasi Saranyana dins «Anuario de Historia de la Iglesia», 8 (1999), 457-459; Josep Ferrer i Bojons dins «La Veu de l'Anoia», núm. 820 (29 de maig de 1998), 27; M. de Epalza dins «Indice Histórico Español», 112 (1999), 168; Gian Luca Potestà dins «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 52 (1998), 626; i Albert Soler dins «Llengua & Literatura», 11 (2000), 482-484. Resums: «Medioevo Latino», 21 (2000), 45; «Qüern», 3 (1999), 110; «Bibliographie Annuelle du Moyen Âge Tardif», 10 (2000), n. 283.

4. Arnau de Vilanova (c. 1240-1311) (Textos Filosóficos, 95), Madrid, Ediciones del Orto, 1998, 94 p.

Ressenyes de Jorge M. Ayala dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 7 (2000), 265; Josep Perarnau dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 19 (2000), 861;  M.S. Fernández dins «Anuario de Historia de la Iglesia», 12 (2003), 482; R.D. dins «Archivum Fransciscanum Historicum», 94 (2001), 529-530. Resums: «Medioevo latino», 22 (2001), 55; «Répertoire bibliographique de la philosophie», 53, 1-2 (2000), 53; «Qüern», 3 (1999), 110; «Bibliographie Annuelle du Moyen Âge Tardif», 10 (2000), n. 280.

5. Arnau de Vilanova i les teories medievals de l'amor. XXI Premi Joan Maragall (Cristianisme i Cultura, 73), Barcelona, Cruïlla, 2012, 260 p. 

Ressenyes d'Ignasi Aragay, L'amor, segons Arnau de Vilanova dins «Ara», 1 de desembre de 2012, 40; Antònia Carré, Per saber-ne més, «El Punt Avui. Suplement setmanal de cultura», 22 de març de 2013, 12; Joan Requesens dins «Serra d'Or», 638 (2013), 150-152; Sergi Grau dins «Anuario de Estudios Medievales», 43/1 (2013), 447-449; Rafael Ramis Barceló dins «Archivum Franciscanum Historicum», 106 (2013), 307-309; Barbara Scavizzi dins «Medioevo Latino», 34 (2013), 49-50; Cosimo Reho dins «Frontiere. Rivista di Filosofia e Teologia», 10 (2013), 390-392; i dins Uomini dello Spirito, Mottola, 2017, 164-167; Josep M. Udina dins «Revista española de filosofía medieval», 20 (2013), 247-249; Bernardino de Armellada dins «Collectanea francescana», 83 (2013), 267-270; Josep Perarnau dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 30 (2011-2013), 635-637; Antoine Calvet dins «Kritikon Litterarum», 43/3-4 (2015), 157-160. Resum: «Bibliographie annuelle du Moyen Âge tardif», 23 (2013), núm. 390.

6. Introducció a la filosofia medieval (Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona, 57), Bellaterra, Servei de Publicacions, 2012, 280 p.

Ressenya de Rafael Ramis dins «Angelicum», 89 (2012), 825-827; Josep M. Udina dins «Revista española de filosofía medieval», 20 (2013), 245-247. Notícia bibliogràfica dins «Medioevo latino», 36 (2015), 1126, núm. 12351.

7. Antoni Andreu, mestre escotista. Balanç d’un segle d’estudis (Corpus Scriptorum Cataloniae. Subsidia, 3), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya, 2017, 136 p. 

Ressenya d’Antonino Poppi dins «Il Santo. Rivista francescana di storia, dottrina, arte», 57/3 (2017), 852-553; de Valentí Serra de Manresa dins «Estudios Franciscanos», 118/463 (2017), 559-560; i, una segona, dins «Revista Catalana de Teologia», 42/2 (2017), 597-598; Rafael Ramis dins «Archivum Franciscanum Historicum», 111 (2018), 297-298; d’Aleksander Horowski, dins «Collectanea Franciscana», 90 (2020), 175-177; i de Rafael Sanz, dins «Archivo Ibero-Americano», 77, núm. 285 (2017), 635-637. 

Edicions crítiques

1. Arnaldi de Villanova, Interpretatio de visionibus in somniis dominorum Iacobi secundi, regis Aragonum, et Friderici III, regis Siciliae, eius fratris. Curante Jaume Mensa i Valls (Corpus Philosophorum Medii Aevi. Arnaldi de Villlanova Opera Theologica Omnia, 14), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2019, 189 p.

Nota bibliogràfica de Joan Requesens, Ressenya i comentari a la Interpretatio d’Arnau de Vilanova. A propòsit d’un llibre recent, dins «Revista Catalana de Teologia», 45/1 (2020), 277-298. Recensió de Rafael Ramis dins «Archivum Franciscanum Historicum», 113 (2020), 234-236; de Valentí Serra dins «Estudios franciscanos», 121 (2020), 338-339.

Discurs de recepció

1. L’Institut d’Estudis Catalans i els estudis arnaldians (1907-2016). Discurs de recepció de Jaume Mensa i Valls com a membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, llegit el dia 20 de febrer de 2018. Resposta de Jaume de Puig i Oliver, membre emèrit de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2018, 46 p.
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000254/00000096.pdf
Vídeo de l'acte: https://www.youtube.com/watch?v=-ORU2rAltNw

Edicions

1. (Amb Maria Cabré i Alexander Fidora, eds.), Relation, Reason and Reality. Studies in Medieval Philosophy (Enrahonar. Supplement Issue), Bellaterra, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2018, 495 p.
https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2018/enrahonar_a2018nsupissue/enrahonar_...

Estudis introductoris, capítols de llibres i actes de congressos

1. Sobre la suposada paternitat arnaldiana de l'«Expositio super Apocalypsi»: anàlisi comparativa d'alguns temes comuns a aquesta obra i a les obres polèmiques d'Arnau de Vilanova, dins Actes de la I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova. Edició a càrrec de Josep Perarnau (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 18), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1995, 105-205.

2. Jaume Mensa, Josep Perarnau, Gian Luca Potestà, Joseph Ziegler, Respostes a les preguntes del qüestionari, dins Actes de la I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova. Edició a càrrec de Josep Perarnau (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 18), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1995, 377-408. 

3. L'antropologia espiritualista d'Arnau de Vilanova: anàlisi de les obres polèmiques (1297-1305), dins Actes del Simposi Internacional de la Filosofia de l'Edat Mitjana (Vic-Girona, 11-16 d'abril de 1993) (Sèrie «Actes», 1), Vic, Patronat d'Estudis Osonencs, 1996, 329-335. 

4. Arnau de Vilanova y la filosofía. Observaciones críticas, dins «Acta Academiae Scientiarum», 4 (1997), 322-323.

5. Noticia del tratado inédito «De mundi aetatibus et tentationibus et de Antichristo» de Ponç Carbonell, dins Averroes y los averroísmos. Actas del III Congreso Nacional de Filosofía Medieval, Saragossa, 1999, 467-474.

6. El concepte d’història en Arnau de Vilanova, dins III Col·loquis de Vic: «La història», Vic, 27-28 d'octubre de 1999. A cura d’Ignasi Roviró i Josep Monserrat, Vic, 2000, 189. 

7. Jaume Mensa, Jaume de Puig, Josep M. Ruiz, Seixanta anys després, dins Tomàs Carreras i Artau, Joaquim Carreras i Artau, Història de la filosofia espanyola. Filosofia cristiana del segle XIII al XV. I. Edició facsímil. Estudis preliminars a cura de Pere Lluís Font, Jaume Mensa, Jaume de Puig, Josep M. Ruiz Simon, Barcelona, Girona, Institut d'Estudis Catalans, Diputació de Girona, 2001, 13-69.

8. Arnau de Vilanova, La prudència de l'escolar catòlic i altres escrits. Introducció de Jaume Mensa. Traducció de Jordi Raventós (Clàssics del Cristianisme, 93), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, Fundació Enciclopèdia Catalana, 2002, 210 p.  [Introducció: 7-45].

9. Arnau de Vilanova i els beguins: fonaments antropològics del «ver crestianisme», dins Què és l’home. Reflexions antropològiques a la Corona d’Aragó durant l’Edat Mitjana, Barcelona, Prohom Edicions, 2004, 73-100. 

10. Sòcrates i la maièutica platònica, dins Ramon Alcoberro (ed.), Històries de la filosofia, Barcelona, La Busca Edicions, 2007, 13-25.

11. Grans temes teològics de Joan Duns Escot, dins Jornada d'Estudis Franciscans, Barcelona, 25-26 juny 2008 (Qüestions teològiques, 7), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 2009, 107-135. 

12. L'època de Ramon Llull i Arnau de Vilanova, dins Carme Plaza (ed.), Anselm Turmeda. Abdallah Al-Tarjumàn, entre dues cultures, Montblanc, IEMed, Associació per Montblanc i la Conca, 2009, 58-65. 

13. Aristóteles y la «mundana philosophia» en el «De perlegendis philosophorum libris» de Petrus Iohannis [Olivi], dins Pedro Roche Arnas (coordinador), El pensamiento político en la Edad Media, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2010, 541-552.
http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/FRA/recursos/doc/Libros/2064449695_159...

14. Arnau de Vilanova pensador i reformador religiós, dins Arnau de Vilanova reformador medieval, el vi i la medicina. Edició a cura de Carme Plaza, Montblanc, Per Montblanc i la Conca, 2010, 11-36.

15. Arnau de Vilanova i els «theologi philosophantes», dins Estudios de Latín Medieval Hispánico. «Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico. Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009». Edición de José Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz Palma, Cándida Ferrero Hernández (Millennio Medievale, 92. Strumenti e studi, 30), Florència, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2011, 309-316. 

16. Dall'«Informació espiritual» di Arnaldo da Villanova ai «Capitula Regni Siciliae» di Federico di Sicilia: proposte sui neofiti saraceni, ebrei e servi greci, dins Universalità della Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale, Palermo, 16-22 setembre 2007 (Société Internationale pour l'étude de la Philosophie Médiévale), II,1. Ed. a cura d'A. Musco (Biblioteca dell'Officina di Studi Medievali, 14), Palerm, Officina di Studi Medievali, 2012, 509-518. 

17. La vernacularització al català de textos profètics, bíblics i teològics en la «Confessió de Barcelona» d'Arnau de Vilanova, dins El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització. Edició d'A. Alberni, L. Badia, L. Cifuentes, A. Fidora (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 170), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012, 45-56.

18. Arnau de Vilanova, «autor» problemàtic. Notes a propòsit de dues obres dels còdexs Praed. 58 i 121 de la Universitätsbibliothek de Frankfurt am Main, dins E. Casaban i Xavier Serra (eds.), II Congrés català de filosofia. Joan Fuster, in memoriam (Actes de congressos, 8), Catarroja, Barcelona, Editorial Afers, 2012, 125-132. 

19. Arnau de Vilanova, dins Història de la literatura catalana, A. Broch (dir.), Literatura medieval, 1. Dels orígens al segle XIV, dirigit per L. Badia, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino, Ajuntament de Barcelona, 2013, 476-509. 

20. Confrontació de les tesis condemnades en la sentència de Tarragona de 1316 amb les obres espirituals d'Arnau de Vilanova, dins Actes de la III Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova. Edició a cura de Josep Perarnau (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 46), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya, 2014, 305-334.

21. Naturaleza humana y naturaleza divina en las primeras obras espirituales de Arnau de Vilanova, dins José Luis Fuertes Herreros, Ángel Poncela González (eds.), De natura. La naturaleza en la Edad Media, 2 (Textos e estudos de Filosofia Medieval, 8), Porto, Húmus, 2015, 635-642.

22. Il sogno di re Federico interpretato da Arnaldo da Villanova e la confutazione d’Agostino Trionfo, dins Arnaldo da Villanova e la Sicilia. I Convegno Internazionale in memoria di Alessandro Musco (Montalbano Elicona, 7-9 maggio 2015. A cura di Giuseppe Pantano (Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, 20), Palerm, Officina di Studi Medievali, 2017, 89-103.

23. La qüestió «Utrum Philosophus convenienter assignet et sufficienter tres modos relativorum» d’Antoni Andreu: Comparació amb Duns Escot, dins Maria Cabré, Alexander Fidora i Jaume Mensa (eds.), Relació, raó i realitat. Estudis de Filosofia medieval, Bellaterra, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2018, 103-112.
https://ddd.uab.cat/pub/enrahonar/enrahonar_a2018nsupissue/enrahonar_a20...

24. «Amor heroicus», amor fraternal y «caritas» en la obra de Arnau de Vilanova, dins Martín González, Jorge Cendón, Oscar Parcero, Rocío Carolo (eds.), Filosofía de la Amistad. «De amicitia». Amistad en la Filosofía Medieval & de inicios de la Modernidad. Homenaxe ao Profesor César L. Raña Dafonte, Ribeirão, Edições Húmus, 2020, 206-219.

Pròlegs i presentacions

1. Prólogo, 21-24, del llibre de Sergi Grau Torras, Cátaros e inquisición en los reinos hispánicos (siglos XII-XIV), Madrid, Cátedra, 2012, 471 pàgines.

2. (Amb Maria Cabré i Alexander Fidora), Presentation, Presentación, Presentació, 7-12, dins Relation, Reason and Reality. Studies in Medieval Philosophy (Enrahonar, Supplement Issue), Bellaterra, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2018, 495 p. 
https://ddd.uab.cat/pub/enrahonar/enrahonar_a2018nsupissue/enrahonar_a20...

3. Prefácio, 11-14, dins Nachman Falbel, Arnaldo de Vilanova. Doutrina Reformista e Concepção Escatológica, São Paulo, fflch, Humanitas, 2018, 293 p. 

Edició en microfitxa de la tesi doctoral

1. La polèmica escatològica entre Arnau de Vilanova i els teòlegs i filòsofs professionals (1297-1305): anàlisi dels arguments i de les argumentacions, I i II. Tesi Doctoral dirigida pel prof. Dr. Josep Ml. Udina. Llegida en el Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Servei de Publicacions de la UAB, 1993, 600+396 p.

REVISTES

Coordinació o edició de volums

1. Amb Mercè Rius: «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 42 (2009 = Filosofia catalana medieval i moderna. Coordinadors: Jaume Mensa i Valls, Mercè Rius), 178 p.
https://revistes.uab.cat/enrahonar/issue/view/v42/showToc

2. «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 44 (2010 = Filosofia catalana del segle XX. Coordinador: Jaume Mensa i Valls), 143 p.
https://revistes.uab.cat/enrahonar/issue/view/v44/showToc

3. «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 54 (2015 = Filosofia medieval. En record del professor Josep Manuel Udina. Coordinador: Jaume Mensa i Valls), 165 p.
https://revistes.uab.cat/enrahonar/issue/viewIssue/v54/13-pdf-ca-es

Articles 

1. Les citacions bíbliques en català en les obres d'Arnau de Vilanova, dins «Revista Catalana de Teologia», 14 (1989), 517-526.
http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/69416/99981

2. Sobre la suposada paternitat arnaldiana de l'«Expositio super Apocalypsi»: anàlisi comparativa d'alguns temes comuns a aquesta obra i a les obres polèmiques d'Arnau de Vilanova, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 13 (1994), 105-205.
http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/240014/322477

3. ¿Fue Arnau de Vilanova un profeta apocalíptico?, dins «Bulletin de Philosophie Médiévale», 38 (1996), 129-140.
DOI: https://doi.org/10.1484/J.BPM.3.522

4. Comparació entre les regles i els principis d'interpretació bíblica en les obres autèntiques d'Arnau de Vilanova, l'«Expositio Apocalypsis» i l'«Expositio super cap. XXIVm Matthaei», dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 17 (1998), 219-292.
http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/235645/317923

5. «En aquest centenar que ara corre fenirà lo món». Els darrers temps en autors catalans del segle XIV: Arnau de Vilanova i Ponç Carbonell, dins «Afers. Fulls de recerca i pensament», 37 (2000), 569-584.

6. Observacions sobre l'autoria i la finalitat del «Tractatus quidam in quo respondetur obiectionibus que fiebant contra "Tractatum Arnaldi de Adventu Antichristi"», dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 20 (2000), 403-451. 
http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/296807/385744

7. La «fallacia consequentis» en la polémica escatológica entre Arnau de Vilanova y los profesores de la Universidad de París, dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 10 (2003), 297-301.
DOI: https://doi.org/10.21071/refime.v10i.9270

8. El pensament català dels segles XIII-XV: aportacions més significatives, dins «Comprendre. Revista Catalana de Filosofia», 7 (2005/1), 15-41.
http://www.raco.cat/index.php/Comprendre/article/view/57975/68043

9. L'experiència espiritual d'Arnau de Vilanova i el rebuig del coit terapèutic en el tractament de l'«amor heroicus», dins «Revista Catalana de Teologia», 32/1 (2007), 143-152.
http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/79739/135783

10. Arnau de Vilanova, la filosofia i la sentència condemnatòria de les seves obres (Tarragona, 1316), dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 42 (2009), 21-46.
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.283

11. Les obres espirituals d'Arnau de Vilanova i la «Revelació de sent Ciril» («Oraculum angelicum Cyrilli»), dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 28 (2009), 211-263.
DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.3000.01.15

12. Arnaud de Villeneuve, l'Islam et la prophétie de la Sibylle Érythrée, dins «Quaderns de la Mediterrània», 16 (2011), 163-168.
https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2011/174668/mensa_arnaud_de_villenueve_is...

13. Observacions crítiques sobre la «Confessio Ilerdensis» d’Arnau de Vilanova i transcripció d’una lletra seva desconeguda adreçada al rei Jaume II, dins «Revista Catalana de Teologia», 38/2b (2013), 1161-1193.
http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/275029/368790

14. Platón y Sócrates, psicagogos. Las «palabras mágicas» de Sócrates y la cura del alma («Cármides» 157a), dins «Apeiron. Estudios de filosofía», 1 (2014), 242-268. 
http://vixra.org/pdf/1409.0225v3.pdf

15. Un llarg fragment de la «Confessio Ilerdensis» d’Arnau de Vilanova traduït al «romanç» en la Confessió de Barcelona, dins «Medioevo Romanzo», 38/2 (2014), 392-414.
DOI: http://digital.casalini.it/10.1400/229061

16. El tomismo de Martín de Ateca (†1306) según Arnau de Vilanova, dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 21 (2014), 189-202.
DOI: https://doi.org/10.21071/refime.v21i.5915

17.  Arnau de Vilanova adversario de Tomàs de Aquino: La polémica sobre la conveniencia de conocer los tiempos finales, dins «Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge», 81 (2014), 98-138.
DOI: https://doi.org/10.3917/ahdlm.081.0099

18. Confrontació de les tesis condemnades en la sentència de Tarragona de 1316 amb les obres espirituals d'Arnau de Vilanova, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 30 (2011-2013 [2015]), 305-334.
http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/293530/382056

19. Antoni Andreu, deixeble català de Duns Escot, dins «Revista de Catalunya», 291 (2015), 26-36.


20. Antonius Andreae y la cultura clásica, dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 22 (2015), 23-32.
DOI: https://doi.org/10.21071/refime.v22i.6209

21. Arnau de Vilanova, el «pequeño Cristo». Significado y sentido del neologismo ‘christinus’ en su obra espiritual, dins «Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought, and Religion», 70 (2015), 263-280.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0362152900012393

22. El punt de ruptura entre Tomàs d’Aquino i Vicent Ferrer, o la possibilitat de conèixer els temps finals, dins «Anuario de Estudios Medievales», 47/1 (2017), 159-175. 
DOI: http://dx.doi.org/10.3989/aem.2017.47.1.06
Notícia: https://goo.gl/gYQeqU

23. Somnis i visions en l’obra espiritual d’Arnau de Vilanova, dins «Mot so razo», 16 (2017), 61-70.

24.  The «Interpretatio de visionibus in somniis» by Arnau de Vilanova (Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó, Casa Reial 1): Origin, Circumstances, and History of the Text, dins «Mediaeval Studies», 79 (2017), 131-163.

25. Lluís Nicolau d’Olwer i l’«humanisme cristià» de Pere Abelard, dins «Comprendre. Revista Catalana de Filosofia», 20/2 (2018), 5-24.

26. The «Collocutio Friderici Regis Siciliae et nostra, lecta et communicata Sedi Apostolicae» by Arnau de Vilanova (†1311): A Rehabilitation, dins «Bulletin de Philosophie Médiévale», 60 (2018), 39-45.
DOI: https://doi.org/10.1484/J.BPM.5.116902

27. La «Confessio Ilerdensis de spurcitiis pseudoreligiosorum» d'Arnau de Vilanova. Presentació i edició, dins «Faventia», 38 (2016 [2019]), 63-84.
https://revistes.uab.cat/faventia/article/view/v38-mensa/98-pdf-ca

28. El rey como «minister iustitiae» en la «Allocutio christini» y la «Informació espiritual» de Arnau de Vilanova: elementos de filosofía política, dins «Revista Portuguesa de Filosofia», 75/3 (2019), 1625-1642.
DOI: https://doi.org/10.17990/RPF/2019_75_3_1625

29. Los neologismos «bubulcaritas» (y derivados) y «bovizare» en la obra espiritual latina de Arnau de Vilanova, dins «Archivum Latinitatis Medii Aevi», 76 (2018), 297-311.

30. Lluís Nicolau d’Olwer i la filosofia de Pere Abelard, «Convivium», 32 (2019), 33-54.
https://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/view/367516/461385

Articles (de J. Mensa) traduïts 

1. Arnau de Vilanova, el islam y la profecía de la Sibila Eritrea, dins «Quaderns de la Mediterrània», 16 (2011), 310-314. [Traducció al castellà de l’article núm. 12].

2. Antonius Andreae, Catalan disciple of Duns Scotus, dins «Catalan Social Sciences Review», 7 (2017), 1-8.  [Traducció a l’anglès de l’article núm. 19].
http://revistes.iec.cat/index.php/CSSr/article/view/143998

3. O ponto de ruptura entre Tomás de Aquino e Vicente Ferrer, ou a possibilidade de conhecer o final dos tempos, dins «Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo», 6/2 (2017), 111-127. [Traducció al portuguès de l’article núm. 22].
http://goo.gl/3e7LdL

Butlletins bibliogràfics

1. Estudis arnaldians recents (1994-1996), dins «Revista Catalana de Teologia», 22/1 (1997), 179-210.
http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/70710/100021

2. Arnau de Vilanova, espiritual. Darreres aportacions, dins «Anales Valentinos», 48 (1998), 303-337.

3. (Amb Sebastià Giralt), Bibliografia arnaldiana (1994-2003), dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 22 (2003), 665-734.
http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/296853/385790

4. (Amb Joan Requesens i Piquer), Arnau de Vilanova: herència de cent vint-i-cinc anys d'estudis, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 25 (2006), 529-564.
http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/298745/387994

5. Antoni Andreu, mestre escotista. Balanç d’un segle d’estudis, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 31 (2014-2016), 825-942.
http://goo.gl/xQJxWL

Notes o articles breus

1. L'«Arxiu de Textos Catalans Antics» i els estudis arnaldians, dins «Anvari de la Societat Catalana de Filosofia», 5 (1992-1993), 169-174
http://www.raco.cat/index.php/AnuariFilosofia/article/view/239262/321717

2. La polèmica escatològica entre Arnau de Vilanova i els filòsofs i teòlegs professionals, dins «Anvari de la Societat Catalana de Filosofia», 5 (1992-1993), 263-275.
http://www.raco.cat/index.php/AnuariFilosofia/article/view/239271/321726

3. Jaume Mensa, Josep Perarnau, Gian Luca Potestà, Joseph Ziegler, Respostes a les preguntes del qüestionari, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 13 (1994), 377-408.

4. A propòsit de l’obra d’Arnau de Vilanova, «Tractatus octo in graecum sermonem versi», dins «Revista Catalana de Teologia», 29/1 (2004), 189-194.
http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/71345/100390

5. Les primeres obres teològiques d’Arnau de Vilanova, dins «Revista Catalana de Teologia», 30/2 (2005), 443-453.
http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/71500/104016

6. El fenomen místic i la neuroteologia dins «Revista Catalana de Teologia», 30/2 (2005), 455-461. 
http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/71501/104017

7. Josep Manuel Udina i Cobo, medievalista, dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 18 (2011), 239-242.
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/refime/article/view/6134/5749

8. El fonament filosòfic del catarisme. A propòsit d’un llibre recent, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 54 (2015), 119-125.
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.208

Articles de divulgació

1. Arnau de Vilanova, un foll apocalíptic?, dins «Revista d'Igualada», 3 (1999), 23-27. 
http://www.revistaigualada.cat/wp-content/uploads/2014/11/03.99.23.pdf

2. El món medieval al temps de Ramon Llull, dins «Projecció exterior», 16 (2002), 18-19.

3. El «Gladius iugulans thomatistas» d’Arnau de Vilanova: context i tesis escatològiques, dins «Tribuna plural. La revista científica», 4 (2014), 187-199.

4. Lluís Nicolau d’Olwer, estudiós de Pere Abelard, dins «L’Avenç», 427 (2016), 6-9.

Pròlegs i presentacions

1. Amb Mercè Rius, Presentació, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 42 (2009), 7-8. 
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/124461/172471

2. Presentació, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 44 (2010), 7-8.  
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/183443/236162

3. Presentació: actualitat de la filosofia medieval, dins «Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason», 54 (2015), 5-7.
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.284

Recensions

1. Del llibre: Jean-Marie-René Tillard, L'évêque de Rome, París, Les Éditions du Cerf, 1984, dins «Revista Catalana de Teologia», 12 (1987), 491.

2. Del llibre: Francesco Santi, Arnau de Vilanova. L'obra espiritual (Història i Societat, 5), València, Diputació Provincial 1987, dins «Revista Catalana de Teologia», 12 (1987), 467-470.

3. Del mateix llibre, dins «Anvari de la Societat Catalana de Filosofia», 3 (1989), 223-225.
http://www.raco.cat/index.php/AnuariFilosofia/article/view/286400/374515

4. Dels estudis: Josep Perarnau i Espelt, El text primitiu del «De mysterio cymbalorum Ecclesiae» d'Arnau de Vilanova. En apèndix, el seu «Tractatus de tempore adventus Antichristi»; Guiu Terrerna critica Arnau de Vilanova. Edició de la «Quaestio utrum per notitiam Sacrae Scripturae possit determinate sciri tempus Antichristi». En apèndix, tres fragments de teòlegs contemporanis relatius a la tesi escatològica arnaldiana; Noves dades biogràfiques de mestre Arnau de Vilanova; Fragments en català del tractat perdut d'Arnau de Vilanova «De fine mundi» en una disputa entorn de les previsions escatològiques (Vilafranca del Penedès i Barcelona, 1316-1317), dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 7/8 (1988-1989), 7-169, 171-222, 276-282, 282-287, dins «Revista Catalana de Teologia», 15/2 (1990), 458-461.

5. De l’estudi: Josep Perarnau i Espelt, L'«Ars catholicae philosophiae» (primera redacció de la «Philosophia Catholica») d'Arnau de Vilanova. Edició i estudi del text. En apèndix, les dues lletres que acompanyaven les còpies destinades a Bonifaci VIII i al Col·legi Cardenalici i les requestes a Benet XI i al Cambrer Papal en Seu vacant, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 10 (1991), 7-223; dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 11 (1992), 470-474.

6. De l’estudi: Josep Perarnau, L'«Allocutio christini...» d'Arnau de Vilanova. Edició i estudi del text, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 11 (1992), 6-135, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 12 (1993), 533-536.

7. Del llibre: Agustí Boadas, Roger Bacon: subjectivitat i ètica, Barcelona 1996, dins «Revista Catalana de Teologia», 21/2 (1996), 483-484.

8. Del llibre: Andreu Grau, Les fonts clàssiques i medievals en la dialèctica de Petrus Ramus (1515-1572), dins «Revista Catalana de Teologia», 24/1 (1999), 240-241.

9. Del llibre: Pietro di Giovanni Olivi, Opera edita et inedita. Atti delle Giornate Internazionali di Studio, Grottaferrata (Roma), 4-5 dicembre 1997, Grottaferrata, Collegio S. Bonaventura, 1999, dins «Revista Catalana de Teologia», 24/2 (1999), 527-529.

10. Del llibre: Nicolau de Cusa, La recerca de Déu i altres escrits. Introducció i traducció de Josep Ml. Udina (Clàssics del Cristianisme, 82), Barcelona, Proa, 230 p., dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 8 (2001), 258-259.

11. Del llibre: Josep Perarnau, Tres textos d'Arnau de Vilanova i un en defensa seva (Studia, Textus, Subsidia, 10), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 2002, dins «Analecta Sacra Tarraconensia», 75 (2002), 541-542.

12. Del mateix llibre dins «Archivum Franciscanum Historicum», 95 (2002), 455-456.

13. Del llibre: Arnaldi de Villanova Opera Theologia Omnia, III. A cura de Josep Perarnau, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya, 2004, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 23/24 (2004-2005), 575-577.

14. Del mateix llibre, «Archivum Franciscanum Historicum», 98 (2005), 825-827.

15. Del llibre: Josep Perarnau i Espelt, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric. Els fragments de l’«Ars amativa» de Llull en còpia autògrafa de l’inquisidor Eimeric integrats en les cent tesis antilul·lianes del seu «Directorium Inquisitorum», Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 1997; dins «Estudios Franciscanos», 106 (2005), 238-240.

16. Del llibre: F. Nef, Qu’est-ce que la métaphysique?, París, Gallimard, 2004; dins «Comprendre. Revista Catalana de Filosofia», 8/1 (2006), 109-111.

17. Del llibre: F. Trabattoni, La verità nascosta. Oralità e scrittura in Platone e nella Grecia classica, Roma, Carocci editori, 2005, dins «Faventia», 28/1-2 (2006), 219-222.
http://www.raco.cat/index.php/Faventia/article/view/76821/99253

18. Del llibre: F. Núñez, Les plegades. Sacerdots secularitzats, Barcelona, Editorial Mediterrània, 2006, dins «Revista Catalana de Teologia», 32/1 (2007), 248-250.

19. Del llibre: P. Evangelisti, I Francescani e la costruzione di uno Stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonese (Fonti e ricerche, 20), Padova, Editrici Francescane, 2006, dins «Revista Catalana de Teologia», 32/1 (2007), 239-240.

20. Del llibre: J. Cuscó i Clarasó, Els beguins. L'heretgia a la Catalunya medieval (Scripta et documenta, 70), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 26 (2007), 806-811.

21. Del llibre: Arnau de Vilanova, Discurso sobre el nombre de Dios («Allocutio super Tetragrámaton»), seguido de «Tratado de la caridad», Barcelona, Ediciones Obelisco, 2005, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 26 (2007), 804-806.

22. Del llibre: Arnaldi de Villanova, Opera Theologica Omnia, IV. A cura de Josep Perarnau, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya, Antonianum, 2007, dins «Archivum Franciscanum Historicum», 100 (2007), 579-580.

23. Del llibre: Alain de Libera, La filosofía medieval. Traducció de Guillem Calaforra (Educació. Materials, 93), València, Universitat de València, 2006, dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 14 (2007), 207.

24. Del llibre: Kurt Flasch, El pensament filosòfic a l'Edat Mitjana. D'Agustí a Maquiavel. Traducció de Josep Batalla, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum, 2006, dins «Revista Española de Filosofia Medieval», 14 (2007), 207-209.

25. Del llibre: Ramon Llull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Ed. E. Bidese, A. Fidora i Paul Renner (Instrvmenta Patristica et Mediaevalia, 46. Svbsidia Lvlliana, 2), Brepols, 2005, dins «Revista Catalana de Teologia», 33/1 (2008), 262-263.

26. Del llibre: Óscar de la Cruz Palma, La traducción latina del Corán atribuida al patriarca de Constantinopla Cirilo Lúcaris (1572-1638) (Nueva Roma, Bibliotheca Graeca et Latina Aevi Posterioris, 26), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006, dins «Revista Catalana de Teologia», 33/1 (2008), 261-262.

27. Del llibre: Francesc Eiximenis, Llibres, mestres i sermons. Antologia de textos. A cura de David Guixeras i Xavier Renedo. Estudis introductoris de Xavier Renedo (Biblioteca Barcino, 2), Barcelona, Editorial Barcino, 2005, dins «Revista Catalana de Teologia», 33/1 (2008), 270-271.

28. Del llibre: Josep Palau i Fabre, La claredat d'Heràclit. Edició i traducció d'Oriol Ponsatí-Murlà, Girona, Accent Editorial, 2007, dins «Els Marges», 86 (2008), 127-130.
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/142263/193808

29. Del llibre: Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià. Primera part, volum primer. Edició de Xavier Renedo, coordinació de Sadurní Martí, amb la col·laboració d'Enric Bassegoda, Miriam Cabré, Montserrat Galí, Jorge García López, Daniel Genís, David Guixeras, Eva Izquierdo, Jordi Llorca, Rafael Ramon Nogales, Francisco J. Rodríguez Risquete, Raquel Rojas i Jaume Torró (Obres de Francesc Eiximenis, 1), Girona, Universitat de Girona, Diputació de Girona, 2005, dins «Revista Catalana de Teologia», 33/1 (2008), 257-259.

30. Del llibre: Arnaldi de Villanova, Opera Theologica Omnia, IV. A cura de Josep Perarnau, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya, Antonianum, 2007 dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 27 (2008), 463-467.

31. Del mateix llibre, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 42 (2009), 165-167.
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/124472/172482

32. Del llibre: Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae. Über die Einteilung der Philosophie. Herausgegeben, übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Alexander Fidora und Dorothée Werner, «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 42 (2009), 167-169.
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/124473/172483

33. Del llibre: Raimundus, christianus arabicus. Ramon Llull i l'encontre entre cultures, Barcelona, IEMed, 2007, dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 16 (2009), 199.

34. Del llibre: Michela Pereira, La filosofia nel Medioevo. Secoli VI-XV, Roma, Carocci, 2008, dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 16 (2009), 198.

35. Del llibre: Ramon Llull, Libro de los correlativos. Traducción, introducción y notas de José G. Higuera Rubio. Prefacio de Esteve Jaulent, Madrid, Ed. Trotta, 2008, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 44 (2010), 130-132.
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/183471/236191

36. Del llibre: Raimundus Lullus. An introduction to his Life, Works ans Thought. Edited by Alexander Fidora and Josep E. Rubio. Contributions by Óscar de la Cruz, Fernando Domínguez, Jordi Gayà, Marta M. Romano and Josep E. Rubio. Translated by Robert D. Hughes, Anna A. Akasoy and Magnus Ryan (Corpvs Christianorvm. Continuatio Mediaeualis, 214. Raimvndi Lvlli Opera Latina. Supplementum Lullianum, 2), Turnhout, Brepols Publishers, 2008, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 44 (2010), 124-125.
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/183457/236177

37. Del llibre: Alexander Fidora, Domingo Gundisalvo y la teoría de la ciencia arábigo-aristotélica. Traducción del alemán por Lorenzo Langbeln (Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista, 108), Pamplona, EUNSA, 2009, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 44 (2010), 121-123.
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/183456/236176

38. Dels tres primers volums de la col·lecció Noms de la filosofia catalana, Girona, Càtedra Ferrater Mora i Documenta Universitaria Girona, 2007, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 44 (2010), 132-134.
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/183473/236193

39. Del llibre: Joan Cortada Hortalà, La filosofia de Josep Maria Capdevila (Scripta et Documenta, 77), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 44 (2010), 119-120.
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/183455/236175

40. Del llibre: Josep Perarnau, Beguins de Vilafranca del Penedès davant el tribunal d'Inquisició (1345-1346), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans; Roma, Archivio Storico Italiano per il Medio Evo, 2010, dins «Archivum Franciscanum Historicum», 103 (2010), 523-526.

41. Del llibre: Vicent Ferrer, Quaestio de unitate universalis. בכולל נכבר מאמר (Ma'amar nikhbad ba-kolel). Text llatí i versió hebrea medieval amb traduccions catalana i anglesa. Edició a cura d'Alexander Fidora i Mauro Zonta, en col·laboració amb Josep Batalla i Robert D. Hughes (Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae, 1), Santa Coloma de Queralt, Universitat Autònoma de Barcelona, Obrador Edèndum, Universitat Rovira i Virgili, 2010, dins «Revista Catalana de Teologia», 36/2 (2011), 733-736.

42. Del llibre: Francisco de Vitoria, De lege, Über das Gesetz. Herausgegeben, eingeleitet und ins Deutsche übersetzt von Joachim Stüben. Mit einer Einleitung von Norbert Brieskorn (Politische Philosophie und Rechtstheorie des Mittelalters und der Neuzeit, Texte, 1), Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann Holzboog, 2010, dins «Revista Catalana de Teologia», 36/2 (2011), 731-733.

43. Del llibre: Arnau de Vilanova, Tractat sobre l'amor heroic. Introducció i edició de Michael McVaugh. Traducció i notes de Sebastià Giralt (Biblioteca Barcino, 7), Barcelona, Editorial Barcino, 2011, dins «Revista Catalana de Teologia», 37/2 (2012), 714-717.

44. Del llibre: Kirstin Bunge, Anselm Spindler, Andreas Wagner (eds.). Die Normativität des Rechts bei Francisco de Vitoria (Politische Philosophie und Rechtstheorie des Mittelalters und der Neuzeit, II: Untersuchungen, 2), Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann Holzboog, 2011, dins «Revista Catalana de Teologia», 37/2 (2012), 718-719.

45. Del llibre: Pere Tomàs,Tractatus brevis de modis distinctionum. Text llatí amb traduccions catalana i anglesa. Edició a cura de Celia López Alcalde, Josep Batalla, introducció de Claus A. Andersen, en col·laboració amb Robert D. Hughes (Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae, 2), Barcelona, Obrador Edèndum, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Universitat Rovira i Virgili, 2011, dins «Analecta Sacra Tarraconensia», 86 (2013), 1010-1018.

46. Del llibre: Joan Fuguet i Carme Plaza, Els templers, guerrers de Déu. Entre Orient i Occident, Barcelona, R. Dalmau, 2012, 302 pàgines, dins «Revista Catalana de Teologia», 39/2 (2014), 395-397.

47. Del llibre: Arnaldi de Villanova, Opera Theologica Omnia, V. A cura de Josep Perarnau, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya, 2014, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 54 (2015), 161-163.
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.560

48. Del llibre: Càntic dels Càntics de Salomó. Edició i traducció de Narcís Comadira i Joan Ferrer, Barcelona, Fragmenta, 2013, dins «Revista Catalana de Teologia», 39/2 (2014), 395-397.49. Del llibre: Josep-Ignasi Saranyana, Sobre Duns Escoto y la continuidad de la metafísica. Con un epílogo de gramática especulativa (Colección de pensamiento medieval y renacentista 152), Pamplona, EUNSA, 2014, dins «Revista Catalana de Teologia», 40/1 (2015), 234-239.50.  Del llibre: Ramon Llull, Arte breve de la invención del derecho. Estudi preliminar de Rafael Ramis Barceló. Traducció i notes de Pedro Ramis Serra i Rafael Ramis Barceló, Madrid, Universidad Carlos III, Dykinson, dins «Enrahonar. Quaderns de filosofia», 56 (2016), 146-147.
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.691

51. Del llibre: Pere Lluís Font, Cristianisme i modernitat. Per una inculturació moderna del cristianisme (Cristianisme i cultura, 84), Barcelona, Fundació Joan Maragall,  2016, dins «Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason», 58 (2017), 131-135.
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1166

52. Del llibre: Rosario Andrea Lo Bello, Resistenza profetica. Arnaldo di Villanova e i frati minori (Ricerche. Storia), Milà, Vita e Pensiero, 2014, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 31 (2014-2016), 971-974.


53. Del llibre: Joan Requesens i Piquer, El poder i la profecia: de la teoria a la pràctica borgiana. Pòrtic d’Eulàlia Duran i Maria Toldrà (Biblioteca Borja, 6), València, Edicions Tres i Quatre, Centre Internacional d’Estudis Borgians, 2016, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 31 (2014-2016), 986-988.


54. Del llibre: Paolo Evangelisti, La balanza de la soberanía. Moneda, poder y ciudadanía en Europa (s. XIV-XVIII). Traducción castellana de Jorge Rizzo (Fundamenta Rei Publicae, 2), Sabadell, Editorial AUSA, 2015, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 31 (2014-2016), 988-989.


55. Dels llibres: Jean Canteins, Arnau de Villeneuve, I: Un «spirituel» soupçonné d’hérésie (avec traduction d’écrits catalans) (L’âne d’or), París, Les Belles Lettres, 2015; Arnau de Villeneuve, II: De l’interprétation «séminale» des lettres à la revendication prophétique (L’âne d’or), París, Les Belles Lettres, 2015, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 31 (2014-2016), 968-969.


56. Del llibre: Arnau de Vilanova, Über den Antichrist und die Reform der Christenheit. Aus dem Katalanischen übersetzt und eingeleitet von Alexander Fidora (Katalanische Literatur des Mittelalters, 8), Berlín, LIT i Editorial Barcino, 2015, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 31 (2014-2016), 970-971.

57. Del llibre: Görge K. Hasselhoff i Alexander Fidora, eds., Ramon Martí’s «Pugio fidei»: Studies and texts (Exemplaria Scholastica, Textos i estudis medievals, 8) Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum, 2017, dins «Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason», 61 (2018), 145-147.
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1230

58. Del mateix llibre dins «Tamid. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics», 13 (2018), 199-202.
http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/article/view/144696/143665

59. Del llibre: Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat, per al rei d’Aragó: Aforismes de la memòria. Edició crítica d’Antònia Carré (Filologia UB), Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 2017, 406 p., dins «Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason», 61 (2018), 153-154.
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1232

60. Del llibre: Mercè Rius, Matèria. El grau zero de la filosofia. Premi d’Assaig Càtedra Blasco (Assaig, 49), València: Publicacions de la Universitat de València, 2018, 259 p., dins «Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason», 62 (2019), 145-146.
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1248

61. Del llibre: Josep-Ignasi Saranaya, La teologia cristiana a la modernitat. De l’albada del segle XVI al llindar de la Il·lustració (Col·lecció Prisma, 49), Valls, Cossetània, 2019, 188p., dins «Revista Catalana de Teologia», 44/1 (2019), 246-248.

62. Del llibre: Pere Daguí, Tractatus formalitatum brevis – Tractatus de Differentia, ed. Rafael Ramis Barceló i Claus A. Andersen; col. Robert Andrews; trad. Maria Cabré Duran (Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae, 4), Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum, 2018, 212 p., dins «Studia Lulliana», 59 (2019), 135-137.
DOI: 10.3306 /STUDIALULLIANA.114.135

63. Del llibre: María Jesús Soto-Bruna (ed.), Causality and Resemblance. Medieval Approaches to the Explanation of Nature (Europaea Memoria. Studien und Texte zur Geschichte der europäischen Ideen. Reihe I: Studien, 127), Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag. 182 p., dins «Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason», 64 (2020), 2013-2014.
DOI: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1257

ALTRES PUBLICACIONS

Articles d’enciclopèdia i col·laboracions semblants

1. Arnau de Vilanova, dins Enciclopedia de obras de Filosofía. Editada por F. Volpi, edición española a cargo de A. Martínez-Riu, traducción de R. Gabás, I: A-G, Barcelona, Ed. Herder, 2005, 156-157.

2. Confessió de Barcelona [d'Arnau de Vilanova], dins Enciclopedia de obras de Filosofía. Editada por F. Volpi, edición española a cargo de A. Martínez-Riu, traducción de R. Gabás, I: A-G, Barcelona, Ed. Herder, 2005, 157-158.

3. Speculum medicinae [d'Arnau de Vilanova], dins Enciclopedia de obras de Filosofía. Editada por F. Volpi, edición española a cargo de A. Martínez-Riu, traducción de R. Gabás, I: A-G, Barcelona, Ed. Herder, 2005, 158.

4. Blanquerna [de Ramon Llull], dins Enciclopedia de obras de Filosofía. Editada por F. Volpi, edición española a cargo de A. Martínez-Riu, traducción de R. Gabás, II: H-Q, Barcelona, Ed. Herder, 2005, 1324-1325. 

5. Disputació de cinc savis [de Ramon Llull], dins Enciclopedia de obras de Filosofía. Editada por F. Volpi, edición española a cargo de A. Martínez-Riu, traducción de R. Gabás, II: H-Q, Barcelona, Ed. Herder, 2005, 1325-1326.

6. Llibre de contemplació en Déu [Ramon Llull], dins Enciclopedia de obras de Filosofía. Editada por F. Volpi, edición española a cargo de A. Martínez-Riu, traducción de R. Gabás, II: H-Q, Barcelona, Ed. Herder, 2005, 1326.

7. Arnau de Vilanova: pensament teològic, dins Pere Villalba i Varneda, Ramon Llull: vida i obres, 1: anys 1232-1287/88, obres 1-37, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2015, 181-182.

Necrològiques

1. Josep Manuel Udina i Cobo, in memoriam, dins «Revista Española de Filosofía Medieval», 22 (2015), 9-10.
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/refime/article/view/6207/5822

Cròniques de Congressos

1. Vers una comprensió integral de l'obra d'Arnau de Vilanova: La «I Trobada Internacional d'estudis sobre Arnau de Vilanova», dins l’«Anvari de la Societat Catalana de Filosofia», 6 (1994), 243-244.

2. 100 anni di Quaracchi, dins «Estudios Franciscanos», 97 (1996), 449-450.

3. «Was ist Philosophie im Mittelalter?», dins «Anvari de la Societat Catalana de Filosofia», 10 (1998), 175.

4. «Averroes y los Averroísmos», dins «Anvari de la Societat Catalana de Filosofia», 10 (1998), 175-176.

Índexs

1. Jaume Mensa, Taula de citacions bíbliques. Actes de la «I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova», dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 13 (1994), 409-411; i dins Actes de la I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova. Edició a càrrec de Josep Perarnau (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 18), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans 1995, 409-411.

2. Jaume de Puig - Jaume Mensa, Taula dels volums XXI-XXX, dins «Arxiu de Textos Catalans Antics», 31 (2014-2016), 69 p. 

MATERIALS DOCENTS (en CD i en línia)

1.  Francesc Núñez (coord.), Agustí Boadas, Gonçal Mayos, Jaume Mensa, Materials d'Història del pensament filosòfic i científic, Barcelona, FUOC, 2002.

2. Francesc Núñez (coord.), Agustí Boadas, Gonçal Mayos, Jaume Mensa, Pensamiento filosófico y científico clásico y moderno, Barcelona, FUOC, 2008.
Consultable en línia: 
http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW08_74550_00945/ i
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/UX08_74550_00945/html5/index...

PÀGINA WEB SOBRE ARNAU DE VILANOVA

1. Sebastià Giralt - Jaume Mensa, «Qui és Arnau de Vilanova», dins Arnau DB. Corpus digital d'Arnau de Vilanova, Universitat Autònoma de Barcelona (2013).
http://grupsderecerca.uab.cat/arnau

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B