Docència (Selecció)

Docència en cursos de Potsgrau (Selecció dels darrers 5 anys):

 • Antropología Audiovisual, al Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals. Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Introducció a l'Antropologia Audiovisual, al Máster de Antropología Visual, organitzat des del Departament d'Antropologia i Història d'Amèrica i África, de la Universitat de Barcelona (UB).
 • Filmic Folk Narratives: Kinship and Family in the United States, dins de l'European Master in Social and Cultural Anthropology. Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, Universität Wien.
 • Seminario de Antropología Audiovisual, al Master Universitario en Nuevas Tendencias en Antropología: Escenarios de Riesgo y Alternativas al Postdesarrollo. Universidad Miguel Hernández (Elche).
 • Audiovisual Anthropology: Family and gender models in Spain and USA through their filmic productions, dins de l'European Master in Social and Cultural Anthropology. Département d'anthropologie, Faculté d’Anthropologie et de Sociologie, Université Lumière Lyon-2, Lyon (Francia).
 • Figuras del Documental: Jean Rouch, al Master en Teoría y Práctica del Documental Creativo. Organitzat pel Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Barcelona Televisió (BTV).
 • Kinship and Gender in Contemporary Spain. Audio-visual Representations. Departament of Social Anthropology, Stockholm University. Dins de l'European Master in Social and Cultural Anthropology: Cultural Differences and Transnational Processes.

 

Docència en cursos de Pregrau (Selecció dels darrers 5 anys):

 • Textos i Audiovisuals etnogràfics, Grau en Antropologia Social i Cultural. Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Textos Etnogràfics i Fonts Audiovisuals per a l'Estudi de l'Etnografia. Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural. Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Noves Formes de Família i Nous Grups Domèstics. Grau en Antropologia Social i Cultural. Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Antropologia del Parentiu. Grau en Antropologia Social i Cultural. Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Organització de la Procreació i Estructures Domèstiques. Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural. Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 

Campus d'excel·lència internacional U A B