Perfil investigador i CV complet

Des de 1996 ha participat en projectes d'investigació sobre la mitologia i la mitografia gregues, dirigits pel Dr. Francesc J. Cuartero Iborra. I des de 2011 ha estat IP del Projecte “Los mitos en Grecia: edición y comentario de los mitógrafos antiguos” (FFI2010-16301) i “Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues” (IMGA) (SGR 1253).

Des de 2010 és membre del comitè científic de la xarxa Polymnia (Programme de recherche sur les mythographies antiques et modernes) i és membre del Consell de Redacció de la Col·lecció de textos grecs i llatins de la Fundació Bernat Metge

Ha dut a terme estades de recerca a l'Institut für Altertumskunde de la Universitat de Colònia (1997, 1999 i 2003), a l'École Pratique des Hautes Études de París (2000), a Rutgers University of New Jersey (2001), a l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (IRHT-CNRS) de París (2004 i 2005), a la Columbia University de Nova York (2006 i 2008) i a la Universitat de Paris X Nanterre (2010).

Ha concentrat les seves recerques al voltant de la mitologia, la mitografia i la religió gregues i la seva recepció científica, sobre determinats aspectes històrico-textuals i literaris dels Catasterismes d'Eratòstenes i sobre Ferecides d'Atenes i Acusilau d'Argos.

Publicacions. Articles, papers:
1. "Sobre el fragment dels Catasterismes d'Eratòstenes del manuscrit Parisinus Graecus 1310: el nom dels planetes Saturn i Júpiter", Faventia 20/2 (1998) ps. 71-77 [pdf].
2. "La Andrómeda de Sófocles: ¿un nuevo testimonio? (Eratosth. Cat. XVII)", Emerita 67 (1999) ps. 285-288 [pdf]
3. "Eratòstenes, Catasterismes II. Anotació crítica", Faventia 21/2 (1999) ps. 159-161 [pdf]
4. "Eratóstenes contra Aristóteles: los orígenes rituales de la tragedia", Kernos 14 (2001) ps. 51-59 [pdf
5. "Artemidoro Elegíaco: ¿un autor fantasma?", Habis 33 (2002) ps. 193-197 [pdf]
6. "Dioscurs. Assaig d'interpretació estructural", in Begoña Usobiaga & Pere Quetglas (eds.), Ciència, didàctica i funció social dels estudis clàssics. XIV Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, Barcelona (2004) ps. 345-349.
7. "Dionysus and Donkeys on the Streets of Alexandria: Eratosthenes' Criticism of Ptolemaic Ideology", Harvard Studies in Classical Philology 102 (2004) ps. 191-198 [pdf a jstor]
8. "El manuscrito Edimburgensis Adv. 18.7.15 y los Catasterismos de Eratóstenes", Faventia 26/1 (2004) ps. 19-25 [pdf
9. "Plutarc i el 'caçador negre'", in M. Jufresa, F. Mestre, P. Gómez & P. Gilabert (eds.), Plutarc a la seva època: Paideia i societat. Actas del VIII Simposio Español sobre Plutarco, Barcelona (2005) ps. 393-400.
10. "Ferecides de Siros y Ferecides de Atenas. Una nueva aproximación", Cuadernos de Filología Clásica (Griego) 15 (2005) ps. 27-34 [pdf]
11. "Dumézil, el perro y la jabalina. Un mito de transferencia", Revue des Études Anciennes 108 (2006) ps. 483-492.
12. "Les genealogies de Ferecides d'Atenes: entre raó i mite", Faventia 28 (2006) ps. 29-35. [pdf]
13. "La beguda mesclada: el vi grec i l''American cocktail'", in J. Danés, P. Gilabert, M. López, J. Lluís, E. Marcos, E. Romero, B. Usobiaga (ed.), Estudis Clàssics: imposició, apologia o seducció? Actes del XV Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, Lleida (2007) ps. 383-393.
14. "Les Catastérismes d'Eratosthène comme manuel mythographique", in Christophe Cusset & Hélène Frangoulis (ed.), Eratosthène : un athlète du savoir, Saint-Etienne (2008) ps. 67-74 [google books]
15. "Los Catasterismos de Eratóstenes. Una lectura postestructural", Florentia Iliberritana 19 (2008) ps. 277-291.
16. (en col·laboració amb Marie-Claude Charpentier), "Les animaux et la crise de panique en Grèce antique", in Isabelle Boehm & Pascal Luccioni (ed.), Le médecin initié par l'animal : animaux et médecine dans l'Antiquité grecque et latine, Lyon (2008) ps. 197-209 [pdf]
17. “Acusilau d’Argos i els primers mitògrafs: entre oralitat i escriptura”, Faventia 30 (2008) ps. 161-170 [pdf]
18. "Eratosthenes and the Women: Reversal in Literature and Ritual", Classical Philology 104 (2009) ps. 208-213 [pdf a jstor]
19. "Eros en el pensament cosmogònic d’Acusilau d’Argos", in E. Borrell & P. Gómez (ed.), Artes ad Humanitatem. Vol. 1. Actes del XVI Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, Barcelona (2010) ps. 61-68.
20. (en col·laboració amb Gemma Puigvert, Agustí Alemany, Adela Barreda, Sebastià Giralt, Joan Gómez, Marta Oller, Joan Pagès), “Ejemplos de evaluación de competencias en Filología Clásica”, Revista de Estudios Latinos 10 (2010) ps. 189-226.
21. "Incorruptible Socrates? (Pl. Smp. 219e and Acus. frag. 22)", Hermes 140 (2012) ps. 369-374 [pdf a ingentaconnect]
22.Auis nunc unica, Caeneu! El mito de Ceneo de Acusilao a Ovidio”, in M. Consuelo Álvarez & Rosa Iglesias (ed.), Y el mito de hizo poesía, Madrid (2012) ps. 49-68.
23. "Phaedrus’ Cosmology in the Symposium: A Reappraisal", Classical Quarterly 62 (2012) ps. 532-540.
24. “Zeus y Alcmena, magia y misterio (Pherecyd., fr. 13)”, in Emilio Suárez de la Torre & Aurelio Pérez Jiménez (ed.), Mito y Magia en Grecia y Roma, Barcelona (2013) ps. 25-36.
25. “Il testo dei Fragmenta Vaticana nella tradizione dei Catasterismi”, in F. Guidetti & A. Santoni (ed.), Antiche stelle a Bisanzio. Il codice Vaticanus graecus 1087, Pisa (2013) ps. 77-90 [ressenya del volum a BMCR]
26. "Les Catastérismes d’Eratosthène. Choix mythographiques et production du savoir", Revue des Études Grecques 127 (2014) ps. 195-206.
27. "Acusilaus of Argos and the Bronze Tablets", Harvard Studies in Classical Philology 108 (2015) ps. 53-75.
28. “Eratosthenes’ Catasterisms and fin de siècle German Scholarship (1878-1907)”, in Jordi Pàmias (ed.), Eratosthenes’ Catasterisms: Receptions and Translations, Mering (2016) ps. 3-14.
29. “Dues traduccions catalanes dels Catasterismes d’Eratòstenes”, in Jordi Pàmias (ed.), Eratosthenes’ Catasterisms: Receptions and Translations, Mering (2016) ps. 111-121.
30. “Anacreonte y el hellenischer Wein”, Exemplaria Classica 20 (2016) ps. 219-226.
31. “Coon or Cimon? (Pherecydes’ Homer: The Mythographic Possession of an Epic Past)”, Mnemosyne 70 (2017) ps. 131-139.
32. "Non-Eratosthenic Astral Myths in the Catasterisms", in Filippomaria Pontani (ed.), Certissima signa. A Venice Conference on Greek and Latin Astronomical Texts, Venezia (2017) ps. 51-60.
33. “La recepción de los mitos en la primera mitografía”, in Minerva Alganza & Panagiota Papadopoulou (ed.), La mitología griega en la tradición literaria. De la Antigüedad a la Grecia contemporánea, Granada (2017) ps. 23-33.
34. “Los primeros mitógrafos y la religión griega”, in J. de la Villa; E. Falque; J.F. González; M.J. Muñoz (ed.), Conuentus Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico. Volumen I, Madrid (2017), ps. 203-214.

35. “La recepción del mito en la primera Edad Media: el caso de Perseo”, Eruditio Antiqua 10 (2018), ps. 115-128.
36. “Del epítome al folk-book. A propósito de una nueva edición de las Efesíacas de Jenofonte”, Exemplaria Classica 22 (2018), ps. 117-122.
37. “El proemio a las Genealogías de Acusilao de Argos”, Quaderni Urbinati di Cultura Classica 122 (2019) ps. 69-73.
38. “Ἀστὴρ γενόμην — The Popular Roots of Catasterisms in Greece”, in Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott (ed.), The Stars in the Classical and Medieval Traditions, Prague (2019), ps. 189-202.

39. The Plan of Aphrodite: Helen between Heldendämmerung and Social Engineering”, La Parola del Passato 74 (2019), ps. 143-155.
40. “Pherekydes von Athen: Struktur der Historiai (oder: Der längere Weg von Athen bis Alexandria)”, Classica & Mediaevalia 68 (2020), ps. 1-13.
41. (en col·laboració amb Nereida Villagra), “Los escolios mitográficos y el Mythographus Homericus”, Polymnia
5 (2020), ps. 20-38.
42.
“Burkert, Homo Necans: matar per menjar”, in Jaume Almirall (ed.), Menjar i beure en el món antic [en premsa].
43. “Paus. 2.16.4: Acusilaus of Argos?”, Museum Helveticum [en premsa]..
44. The River Oeroe on the Battlefield of Plataea (Hdt. 9.51 and Paus. 9.4.4)”, Classical Philology
[en premsa].

Publicacions. Llibres, capítols de llibre:
1. Eratòstenes de Cirene, Mitologia del cel. Catasterismes. Introducció, traducció i notes de Jordi Pàmias. Edicions La Magrana, Barcelona (2000).
2. Eratòstenes de Cirene, Catasterismes. Introducció, edició crítica, traducció i notes, Fundació Bernat Metge, Barcelona (2004) [google books]
    Ressenyes de José Ramón del Canto a Emerita 73 (2005); de Máximo Brioso a Habis 37 (2007); de Markus Asper, a BMCR (2008.1.16).
3. Eratosthenes: Sternsagen. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Jordi Pàmias und Klaus Geus, Oberhaid (2007). Publicat per Utopica Verlag.
     Ressenyes de Holger Müller, a Literaturzirkel (11/2007); de Markus Asper, a BMCR (2008.1.16); de Wolfgang Hübner, a Gymnasium 115 (2008); de Matthew Robinson, a Classical Review 59 (2009); de José Ramón del Canto, a MHNH 9 (2009); d'Otta Wenskus a Anzeiger für die Altertumswissenschaft 65 (2012).
4. Ferecides d'Atenes, Històries. Vol. I-II. Introducció, edició crítica, traducció i notes, Fundació Bernat Metge, Barcelona (2008) [google books
5. "Eustochios (738)"; "Eratosthenes (745)"; "Demetrios (777)", in Ian Worthington (ed.), Brill's New Jacoby, Leiden, 2009 [Brill online]
6. "La mitografía como disciplina filológica", in J. Pàmias (ed.), Parua Mythographica, Oberhaid (2011) ps. 1-10
7. “Les catastérismes”, in Philippe Guisard & Christelle Laizé (éd.), Expériences et représentations de l'espace, Éditions Ellipses, Paris (2012) ps. 279-297
8. Eratosthène de Cyrène, Catastérismes. Introduction, édition critique, traduction et notes de Jordi Pàmias et Arnaud Zucker. Collection Budé-Les Belles Lettres, Paris (2013). Prix Raymond Weil 2014.
      Ressenya de Pierre Schneider a BMCR (2014.07.46); d'Alexandra Trachsel, a Classical Review 64 (2014); de Christophe Cusset, a Aitia 5 (2015); de Monique Mund-Dopchie L’Antiquité Classique 84 (2015); d’Alain Blanc, a la Revue des Études Grecques 128 (2015); de Wolfgang Hübner, a Gnomon 88 (2016).
9. “The Reception of Greek Myth”, in Lowell Edmunds (ed.), Approaches to Greek Myth. Second Edition, Baltimore (2014), ps. 44-83.
10. “Hacia una posible fuente de la Atlántida platónica”, in Ivo Hajnal, Daniel Kölligan, Katharina Zipser (ed.), Miscellanea Indogermanica. Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag, Innsbruck (2017), ps. 603-614.
11. “Apollodorus: Cutting through Mythography”, in Jordi Pàmias (ed.), Apollodoriana. Ancient Myths, New Crossroads. Studies in Honour of Francesc J. Cuartero, Berlin & Boston (2017), ps. 1-6.
12. “The Origins of Mythography as a Genre”, in Scott Smith & Stephen Trzaskoma (ed.), Oxford Handbook of Greek and Roman Mythography, Oxford [en premsa].
13. "Eustochios (738)"; "Eratosthenes (745)"; "Demetrios (777)", in Ian Worthington (ed.), Brill's New Jacoby. Second Edition, Leiden 2018 [online].
14. "Early Greek M
ythography and Commentaries on Epic Poets", in Ettore Cingano (ed.), Commentaries on Greek texts. Problems, methods and trends of ancient and Byzantine scholarship [en premsa].
15. “Panzer, the Mythographus Homericus, and fin de siècle German Scholarship”, in Joan Pagès & Nereida Villagra (ed.), Mythographus Homericus: 125 years after Panzer, Berlin & Boston [en premsa].
16. “Greek Mythographic Tradition”, in Roger D. Woodard (ed.), Cambridge History of Mythology and Mythography, Cambridge UP [en premsa].
17
Mnēmē: la vieja memoria mitológica (A propósito de Calímaco, Aetia, fr. 75.55)”, in Rafael J. Gallé; Manuel Sánchez; Tomás Silva (ed.), Studia Hellenistica Gaditana III. Nuevos estudios de prosa y poesía helenístico-romana, Lecce [en premsa].
18. “Nota a Eurípides, Bacants, 800-803”, in J. Carruesco; M. Reig; X. Riu (ed.), Phílion géras. Regal a Jaume Pòrtulas d’amics, deixebles i col·legues, Barcelona [en premsa].
19. “Homero y la antigua mitografía”, in Joan Pagès; José Pedro Serra; Nereida Villagra (ed.), La recepción de Homero en la Antigüedad [en preparació]

Edició de llibres:
1. Jordi Pàmias (ed.), Parua Mythographica, Oberhaid (2011; segona edició: 2014)
     Ressenya de Manuel Caballero a Cuadernos de Filología Clásica (Griego) 23 (2013); de Luis M. Pino Campos a Estudios Clásicos 144 (2013)
2. Jordi Pàmias (ed.), Eratosthenes’ Catasterisms: Receptions and Translations, Mering (2016)
     Ressenya de Paul Ojennus a BMCR (2017.02.48); de Nereida Villagra a Euphrosyne 45 (2017)
3. Marta Oller; Jordi Pàmias; Carlos Varias (ed), Tierra, territorio y población en la Grecia antigua: aspectos institucionales y míticos, Mering (2017).
     Ressenya de Nuno Simões Rodrigues a Euphrosyne 46 (2018); de Jorge A. Wong Medina a Classical Review 69 (2019).
4. Jordi Pàmias (ed.), Apollodoriana. Ancient Myths, New Crossroads. Studies in Honour of Francesc J. Cuartero, Berlin & Boston (2017).
     Ressenya de R. Scott Simth a Exemplaria Classica 22 (2018)

Publicacions. Ressenyes:
Ha publicat algunes ressenyes d'obres sobre mitologia i religió gregues. Les publicades a la revista Faventia es poden consultar en format pdf. Una selecció:

·Walter Burkert, Homo Necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen. 2., um ein Nachwort erweiterte Auflage (Berlín-Nova York, 1997). Dins Faventia 23/1 (2001) ps. 144-147.
·Richard Buxton (ed.), Oxford Readings in Greek Religion (Oxford, 2000). Dins Faventia 24/1 (2002) ps. 223-228.
·Walter Burkert, Kleine Schriften I. Homerica. Herausgegeben von Christoph Riedweg in Zusammenarbeit mit Franziska Egli, Lucius Hartmann und Andreas Schatzmann (Göttingen, 2001). Dins Faventia 24/2 (2002) ps.198-200.
·Ferecide di Atene. Testimonianze e frammenti. Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di Paola Dolcetti (Alessandria, 2004). Dins Faventia 27/1 (2005) ps. 145-148.
·Friedrich Creuzer & Gottfried Hermann. Lettere sulla mitologia. A cura di Sotera Fornaro (Pisa, 2009). Dins BMCR / 2009.09.06.
·Michael Herren, The Anatomy of Myth. The Art of Interpretation from the Presocratics to the Church Fathers (Oxford & New York, 2017). Dins Classical Philology 113 (2018), ps. 369-373.
 

Comunicacions, conferències, taules rodones:
Ha participat en simpòsiums i col·loquis amb contribucions sobre determinats aspectes de la mitologia i religió gregues. Com a parerga, s'ha interessat per les representacions culturals de la beguda i per la història cultural de l'alcohol:

1. "Dioscurs. Assaig d'interpretació estructural", XIV Simposi d'Estudis Clàssics de la Secció Catalana de la SEEC. Vic, 26-28 de setembre del 2002. Vegeu el text de la comunicació .
2. "Plutarc i el 'caçador negre'", VIII Simposi Internacional de la Societat Espanyola de Plutarquistes. Barcelona, 6-8 de novembre de 2003. Vegeu el text de la comunicació.
3. "Drinking Patterns and the Shaping of Inclusion and Eccentricity: From Ancient Greek Wine to American Cocktail" (en col·laboració amb Martí Grau), 'Intimacy/Proximity'. National Interdisciplinary Graduate Student Conference. University of Indiana, 7-9 d'abril de 2005. Llegiu el text de la comunicació / una versió en català.
4. "La beguda mesclada: el vi grec i l'American cocktail'", XV Simposi d'Estudis Clàssics de la Secció Catalana de la SEEC. Lleida, 21-23 d'octubre del 2005. Llegiu el text de la comunicació.
5. "Les Catastérismes d'Eratosthène comme manuel mythographique", Journée d’étude internationale. Eratosthène, un athlète du savoir. Université de St. Etienne (2 de juny de 2006).
6. "Fleuves et initiations", Séminaire HISOMA 2005/2006 : Géographie historique, archéologie et littérature des Fleuves. Université de Lyon (7 de juny de 2006).
7. "Les animaux et la crise de panique" (en col·laboració amb Marie-Claude Charpentier), Le médecin initié par l'animal : animaux et médecine dans l'Antiquité grecque et latine. Université Lyon 2 & Université Lyon 3 / CEROR / HISOMA (26 i 27 d'octubre de 2006).
8. "Catastérismes et mythographie", Table ronde La mythographie au carrefour des sciences humaines. Université Paris 8, Saint Denis (25 de maig de 2007)
9. "Les premiers mythographes : Phérécyde d’Athènes". Journée d’études Traduire les mythograpes. Polymnia-École Normale Supérieure (Paris) (15 de novembre de 2008). Dépliant
10. "Eros el el pensament cosmogònic d’Acusilau d’Argos", XVI Simposi d'Estudis Clàssics de la Secció Catalana de la SEEC. Tarragona (22 a 24 d’octubre de 2009)
11. "Filologia e mito. Discussione sulle Lettere sulla mitologia", Scuola Normale Superiore (Pisa), 29 d’octubre de 2009. Locandina
12. Auis nunc unica, Caeneu! El mito de Ceneo de Acusilao a Ovidio”, Y el mito se hizo poesía. Mitografía y Ovidio, Universidad de Murcia / Polymnia, 25-26 de novembre de 2010
13. "Les Catastérismes d’Eratosthène : Choix mythographiques et production du savoir". 5ème Colloque Polymnia. Formes, usages et visées des pratiques mythographiques de l’Antiquité à la Renaissance (Lille, Lyon, Genève) 2-3 de desembre 2011. Fondation Hardt. Programa
14. “Il testo dei Fragmenta Vaticana nella tradizione dei Catasterismi”, Antiche stelle a Bisanzio: Cod. Vaticanus Graecus 1087. Manoscritti astronomici Illustrati. I giornata di studio. Pisa, Scuola Normale Superiore, 8 de febrer de 2012. Volantino
15. "Zeus y Alcmena, magia y misterio (Pherecyd. fr. 13)", Simposio Internacional. Mito y Magia en Grecia y Roma, 21-23 de març de 2012. 
16. “Mythe et propagande dans l'Alexandrie ptolémaïque”, Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie. Université de Paris Ouest Nanterre, 9 de maig de 2012. Affiche
17. “Le temps des mythographes”, Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie. Université de Paris Ouest Nanterre, 14 de maig de 2012. Affiche
18. "Mite i logos, nomos i politeisme", Universitat Pompeu Fabra, 27 de setembre de 2012.
19. “Mythographie et ecdotique”, Table Ronde. Ecdotique. L'édition des textes en devenir. Institut des sources chrétiennes / HISOMA, Lyon, 7 març de 2014
20. "Eratosthenes’ Catasterisms and fin de siècle German Scholarship (1878-1907)",  Eratòstenes, Catasterismes. 20 anys d’edicions i traduccions d’un text bàsic de la mitologia astral. Universitat Autònoma de Barcelona, 12 de juny de 2014. Cartell
21. "Catalan Translations of Eratosthenes’ Catasterisms",  Eratòstenes, Catasterismes. 20 anys d’edicions i traduccions d’un text bàsic de la mitologia astral. Universitat Autònoma de Barcelona, 13 de juny de 2014. Cartell
22. “Ancient and Modern Mythography and Ecdotics” (en col·laboració amb Nereida Villagra), The Celtic Conference in Classics 2014 (Greek and Roman mythography), University of Edinburgh, 25-28 de juny de 2014
23. "El Homero de Ferecides: la apropiación mitográfica del pasado épico",  Seminário Internacional: O mito grego: da épica arcaica aos escólios homéricos e a sua recepção, Centro de Estudos Clássicos / Universitat Autònoma de Barcelona, Universidade de Lisboa, 4-5 de novembre de 2014. Flyer 
24. "Early Greek Mythography and Commentaries on Epic Poets", Convegno Internazionale Il commento ai testi greci. Problemi, metodi e tendenze dell’erudizione antica e bizantina, Università Ca Foscari Venezia, 29-30 de gener de 2015. Locandina.
25. “Burkert, Homo Necans: matar per menjar”, Curs d'actualització ‘Menjar i beure en el món antic’.  Societat Catalana d'Estudis Clàssics (IEC). 6-10 de juliol de 2015.
26. “Aratus and Eratosthenes: from a Synoptic Robert to a Hyper-Maass”, Seminario. I Fenomeni di Arato, i commenti, le illustrazioni, le traduzioni. Premesse per una edizione digitale. Pisa, Scuola Normale Superiore, 10 de juliol de 2015. Locandina.
27. “Els primers mitògrafs i la religió grega”, Taula Rodona Mitologia i Religió. Congrés SEEC. Barcelona, 13 juliol, 2015.
28. "Non-Eratosthenic Astral Myths in the Catasterisms", Certissima signa. A Venice Conference on Greek and Latin Astronomical Texts. Venezia 16-17 juny 2016. Locandina
29. “Mythographical Scholia and the Mythographus Homericus” (en col·laboració amb Nereida Villagra), Celtic Conference in Classics. Dublin 22-25 Juny 2016.
30. “La recepción de los mitos en la primera mitografía”, Simposio científico internacional. XIV Encuentro sobre Grecia. La mitología griega en la tradición literaria: de la Antigüedad a la Grecia contemporánea, Universidad de Granada, 24-25 de novembre de 2016.
31.“Fonts i models grecs d'Ovidi”, Curs d'actualització ‘Ovidi en el bimil·lenari de la seva mort’.  Societat Catalana d'Estudis Clàssics (IEC). 3-7 de juliol de 2017.
32. “La réception du mythe dans le haut Moyen Âge: le cas de Persée”, La circulation des mythes (4e – 10e siècle). Université de Lorraine-Metz, 28-29 setembre 2017.
33. “La pulsión atlántica en la mitología griega”, Fuentes y Miradas para una Historia de Lanzarote (II). UNED-Lanzarote, 6 d'octubre de 2017.
34. “Panzer, the Mythographus Homericus, and fin de siècle German Scholarship”, Mythographus Homericus: 125 years after Panzer. Universidade de Lisboa, 16-17 novembre 2017.
35. “Ἀστὴρ γενόμην — The Popular Roots of Catasterisms in Greece”, Iuvat ire per alta astra. Greek and Latin Astronomical Texts from Classical Antiquity to the Middle Ages, Villa Lanna, Prague, 15-16 Juny 2018 [Foto del grup]
36.
Cherchez la femme! Helen between Heldendämmerung and Social Engineering”, Seminar ‘Using Helen: Aphrodite and the Trojan War in Homer and Acusilaus’, Universidade de Lisboa, 9 novembre 2018. [Poster]
37. “La mitologia d’Argos: Panoptes”, Simposi Internacional Ποικιλία Πολιτικῶν. Institucions i mites a la Grècia antiga, Universitat Autònoma de Barcelona, 10 i 11 de juny de 2021.
38. “Una memoria excéntrica: contribución al estudio sobre los orígenes de la historia local en Grecia”, Coloquio internacional “Mythographica & paramythographica graeca (la transmisión de los textos), Universidad de Granada (3-4 de març de 2022).

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B