Docència

Màsters i postgraus:

 1. Professor del Módul "Didàctica de la Física" al Màster de Formació de Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (UB), curs 2015-16, 2016-17
 2. Professor de las sessions "Ensenyament i aprenentatge de les ciències naturals amb TICs" en el Màster de Formació de Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (UPF), curs 2014-15, 2016-17
 3. Professor de les sessions "Programari per l'anàlisi cualitativa de dades" del Màster Universitari de Recerca en Educació (MURE)" (UAB), curs 2013-14.
 4. Professor de "Tutoria de projecte i qualificiació mòduls" del Màster en Educació de Panamà, curs 2012-13
 5. Professor del "Pràcticum" en el Màster de Formació de Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (UAB) curs 2015-2016
 6. Professor del "Treball de Final de Màster"en el Màster de Formació de Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (UAB) curs 2015-16

Licenciatura i graus:

 1. Professor de l'assignatura "Laboratori i Virtualitat", optativa de 4t curs del Grau de Mestre d'Educació Primària (UAB), cursos 2012-13, 2013-14 i 2015-16, 2016-17
 2. Professor tutor de "Pràcticum IV", assignatura de 4t curs del Grau de Mestre d'Educació Primària (UAB), cursos 2015-16, 2016-17
 3. Professor tutor de Treballs de Final de Grau de Mestre d'Educació Primària (UAB), cursos 2012-13,  2013-14, 2015-16, 2016-17
 4. Professor de l'assignatura "Interdisciplinarietat ciències i matemàtiques per a mestres", optativa de 3r curs de la diplomatura de Magisteri (UAB), curs 2009-10.
 5. Professor del curs online "Energies Renovables", assignatura de lliure elecció intercampus (UAB), cursos 2009-10 i 2010-11.

Suport a projectos educatius a primària i secundària:

 1. Professor de Física i Química del Projecte REVIR (UAB), des de 2009 fins l'actualitat.
 2. Profesor de matemátiques e informática al Projecte Campus Ítaca (UAB), des de 2010 fins l'actualitat.
 3. Professor col·laborador al Projecte Croma de la FAS (UAB), durant els cursos 2012-13 i 2013-14.
 4. Professor col·laborador amb el Projecte Argó (UAB), durant el curs 2010-11.
Campus d'excel·lència internacional U A B