Ressenya Biogràfica

Llicenciat en Física per la UAB (2008), Certificat d'Aptitud Pedagògica (2009), Màster en Recerca en Didàctica de les Ciències i les Matemàtiques (2010) i Doctor en Didàctica de les Ciències i les Matemàtiques (2014). Del 2015 al 2018 vaig ser investigador Postdoc al CRECIM (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) i professor associat al Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals, i també he col·laborat puntalment amb altres universitats catalanes (UPF i UB). De 2018 a 2020 he estat professor de ciències de secundària al INS Pau Vila (Sabadell). 

En la meva experiència acadèmica, he participat en nombrosos projectes de recerca sobre ensenyament i aprenentatge de les ciències, d'innovació didàctica, de transferència (relació escola - universitat) i d'avaluació educativa. Les meves principals línies de recerca són:

  • L'ús d'eines TIC per a l'ensenyament i aprenentatge de les ciències i les matemàtiques a l'educació primària i secundària (sensors, simulacions i laboratoris virtuals, videojocs, pissarra digital, llenguatges de programació, etc.), 
  • El paper de les eines TIC en la promoció de la pràctica científica a l'aula: modelització, indagació i argumentació científica.
Campus d'excel·lència internacional U A B