Doctoral thesisi supervision

Doctoral Tesis Supervision:

David Ferrer Sánchez, UAB, en procès. Co-direcció: Digna Couso.

Nicolás Garrido Sánchez, Análisis del aprendizaje de conceptos de electricidad en la formación de profesores de Física. UAB, en procès. Co-direcció: Roser Pintó.

Final Research Master's:

Octavio Camarena, Desarrollo de una unidad didáctica sobre la transferencia de calor; ajustado a la realidad que presneta tnto en el centro educativo, el estudiante y el modelo educativo panameño. Programa corporatico de la "Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, UAB, curs 2011-12.

Nicolás Garrido Sánchez, Conozcamos el Comportamiento de los fluidos análisis del aprendizaje de conceptos de electricidad en la formación de profesores de Física. Programa corporatico de la "Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, UAB, curs 2011-12.

José Luís Rodríguez, Programación didáctica de un tema de ciencias naturales "circuitos eléctricos" en el IPTA Joaquina H De Torrijos ubicado en el área de difícil acceso de la comparca Ngobe Buge. Programa corporatico de la "Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, UAB, curs 2011-12.

Final works of Master of teacher's Training:

Sara Martín Lizaso. Anàlisi de les idees clau que expressa l'alumnat de 4rt d'ESO entorn del MRUA i la frenada dels vehicles. Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Especialitat Física i Química, UAB, Curs 2015-2016.

Glòria Lozano Mena, Canvis Químics que identifiquen els estudiants de tercer d'ESO en el seu entron, abans i després d'una Unitat Didàctica. Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Especialitat Física i Química, UAB, Curs 2015-2016.

Jordi Tiana-Alsina, Aprenent a fer de meteoròlegs. Anàlisi qualitativa sobre la interpretació de dades meteorològiques reals en una activitat de predicció del temps atmosfèric. Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Especialitat Física i Química, UAB, Curs 2015-2016.

Irene Nadal Homs, Anàlisis de les representacions visuals dque fan els i les alumnes de 4t d'ESO d'un moviment de frenada. Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Especialitat Física i Química, UAB, Curs 2015-2016.

Cristina Benaiges, El sabó conté oli i sosa? Anàlisi de les explicacions dels estudiants de 3r d'ESO sobre el canvi químic en la saponificació. Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Especialitat Física i Química, UAB, Curs 2015-2016.

Campus d'excel·lència internacional U A B