Knowledge Transfer

Courses and Seminars:

Course/Seminar name: Jocs i gamificaicó a les classes de ciències
Date: 24/01/2017
Institution: Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRY)
Speaker:  Víctor López (UAB)

Course/Seminar name: Amgen Teach
Date: 27/02/2017
Institution: Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRY)
Speaker:  Víctor López (UAB)

Course/Seminar name: Eines digitals per l'ensenyament i aprenentatge de les ciències
Date: Setmana del 4 al 7 de juliol del 2016
Institution: Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRY)
Speaker:  Víctor López (UAB)

Course/Seminar name: Física i química quotidiana per entendre què passa la nostre voltant
Date: 27 de juny al 1 de juliol 2016
Institution: Fundació Autònoma Solidaria
Speaker:  Víctor López (UAB)

Course/Seminar name: Curs online d'Introducció a les energies renovables
Date: cursos 2009-2012
Institution: Universitat Autònoma de Barcelona
Speaker:  Víctor López (UAB)

Campus d'excel·lència internacional U A B