Gent a la UAB

Formació contínua

2012

Tübingen. Curs de llenguatge d’especialitat. "Introducció al llenguatge de la gestió cultural". Qualificació complementària en Llengua i cultura catalanes (Institut Ramon Llull, Xarxa Lluís Vives, Universität Tübingen), 8-12 octobre. 

Bellaterra. Taller. 'Projecte Ítaca'. Taller d'escriptura creativa. Dir. Christiane Guerao.

 

2011

Sant Cugat. Assessorament lingüístic. Projecte 'Els horts urbans'. Agenda 21. Dir. Mariona Espinet.

Barcelona. Conferència. 'Ensenyar llengua en un món digitalitzat'. CosmoCaixa i ICE-UAB. Ponència presentada amb Daniel Cassany. PDF & PPT

Bellaterra. Taller. 'Projecte Ítaca'. Taller d'escriptura creativa. Dir. Christiane Guerao.

Barcelona. Curset. 'Idees, estratègies i recursos per ensenyar llengua de manera innovadora i motivadora'. Escola d'Estiu del Col·legi de Llicenciats. PDF

 

2010

Cornellà. Seminari. 'L'ensenyament de la composició escrita, avui'. Centre de recursos Baix Llobregat.

Bellaterra. Taller. 'Projecte Ítaca'. Taller d'escriptura creativa. Dir. Christiane Guerao.

Bellaterra. Seminari. 'Avaluació i escriptura'. Dirs. Pilar Adell i Lola Ribelles.

 

2009

Bellaterra. Seminari. 'Avaluació i escriptura'. Dirs. Pilar Adell i Lola Ribelles.

Campus d'excel·lència internacional U A B